Předchozí ročníky

GNSS seminář 2023

25. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 2. února 2023

Témata referátů

 • Droščák Branislav, Bublavý Ján:
  (prezentace) Novinky z oblasti poskytovania údajov o bodoch GZ a rezortnej transformačnej služby na Slovensku
 • Řezníček Jan:
  (prezentace) Současné činnosti Zeměměřického úřadu při správě geodetických základů
 • Taraba Pavel:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v roce 2022 a jejich naplnění
 • Švábenský Otakar, Pospíšil Lubomil, Weigel Josef:
  (prezentace) 30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy
 • Šugar Daniel, Blagus Luka, Bačič Željko:
  (prezentace) Assesment of CROPOS GNSS Stations Stability after the Petrinja 2020-2021 Earthquake Series
 • Pitoňák Martin a kol.:
  (prezentace) Validácia gridov gravitačných gradientov pomocou výškových anomálií v Nórsku, Česku a na Slovensku
 • Šprlák Michal, Han Shin-Chan, Pitoňák Martin, Novák Pavel:
  (prezentace) Merania družicovej misie GRAIL a senzoru LOLA riešia otázku konvergencie/divergencie analytického pokračovania vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií
 • Smolík Karol, Ferianc Martin, Butkovská Simona:
  (prezentace) Test RTK merania na nejbližšiu referenčnú stanicu v službe SKPOS
 • Nosek Jakub, Václavovic Pavel:
  (prezentace) Přesné GNSS řešení v reálném čase s využitím různých korekčních modelů
 • Gerhátová Lubomíra:
  (prezentace) Spracovanie korelovaných meraní
 • Marcin Mikoś, Kamil Kazmierski, Krzysztof Sośnica:
  (prezentace) Quality of Multi-GNSS Precise Point Positioning Using Stochastic Modeling of the Clock Parameter
 • Grzegorz Marut, Emilia Biczel:
  (prezentace) uality Analysis of Low-cost Multi-band GNSS Receivers and Antennas
 • Trnka Petr, Belinger Jiří, Šprlák Michal, Pitoňák Martin, Novák Pavel:
  (prezentace) Vliv vzdálených zón pro integrální transformace: teorie a implementace

GNSS seminář 2022

24. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 3. února 2022

Témata referátů

 • Droščák Branislav, Smolík Karol:
  (prezentace) 15 rokov SKPOS – aktuálny stav, novinky, zaujímavosti
 • Bureš Jiří, Kostelecký Jakub, Švábenský Otakar, Weigel Josef:
  (prezentace) Dvacet let provozu stanice TUBO v EPN
 • Řezníček Jan, Šnajdrová Miluše:
  (prezentace) Rozvoj služeb CZEPOS a databáze bodových polí
 • Štěpánek Petr, Filler Vratislav:
  (prezentace) Příspěvek českého analytického centra DORIS pro tvorbu ITRF2020
 • Taraba Pavel:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2020 a 2021 a jejich naplnění
 • Douša Jan, Kala Michael, Václavovic Pavel, Bezděka Petr:
  Příspěvek k monitorování Galileo Open Service
 • Šprlák Michal, Han Shin-Chan, Featherstone Will, Novák Pavel, Pitoňák Martin:
  (prezentace) Odhad hustoty kůry a globálního gravitačního pole Měsíce z dat družicové mise GRAIL a senzoru LOLA
 • Šantora Daniel:
  (prezentace) Test GNSS přijímače s inerciálním sklonoměrem a fotogrammetrickou kamerou Leica GS18 I
 • firemní prezentace
 • Sládek Vít, Dejl Stanislav, Miltner Pavel:
  (prezentace) Systém pro sledování polohy rýpadel a zakladačů na Severočeských dolech a.s.
 • Pitoňák Martin, Eshagh Mehdi, Šprlák Michal, Novák Pavel:
  (prezentace) Odhad hrúbky litosféry z vertikálnych gradientov meraných družicou GOCE a modelu CRUST 1.0
 • Pospíšil Lubomil, Švábenský Otakar:
  (prezentace) Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu
 • Smolík Karol:
  (prezentace) Vplyv rušenia GNSS signálu na geodetické meranie
 • Nosek Jakub, Václavovic Pavel, Zhao Lewen, Douša Jan:
  (prezentace) Zrychlení řešení celočíselných ambiguit v PPP při použití ionosférických zpoždění
 • Gerhátová Ľubomíra:
  (prezentace) Spracovanie meraní s rôznou mierou neistoty

GNSS seminář 2020

23. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 30. ledna 2020

Témata referátů

 • Weigel, J., Berková, A.:
  (prezentace) Stručná historie výuky na české technice v Brně
 • Řezníček, J.:
  (prezentace) Aktuální stav CZEPOS a aplikace databáze bodových polí
 • Smolík, K., Droščák, B., Ferianc, M., Steinhubel, M., Roháček, M.:
  (prezentace) Prínos družicových systémov Gallileo a BeiDou pre meranie v reálnom čase
 • Taraba, P.:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2019 a jejich naplnění
 • Pitoňák, M., Šprlák, M., Novák, P., Tenzer, R.:
  (prezentace) Validácia gridov gravitačných gradientov z mise GOCE pomocou metódy spektrálnej kombinácie
 • Nosek, J., Kuruc, M., Kalvoda, P., Volařík, T., Hoffmannová, L., Otrusinová, J., Stránská, P.:
  (prezentace) Porovnání přesnosti vybraných služeb PPP v reálném čase
 • Czikhardt, R., Papčo, J., Bakoň, M., Droščák, B.:
  (prezentace) InSAR geodézia, súčasné možnosti a výzvy
 • Šprlák, M., Ghobadi-Far Khorso, Shin-Chan Han:
  (prezentace) Určenie plošnej hmotnosti pomocou GRACE a GRACE-FO
 • Kaczmarek, A., Kontny, B.:
  (prezentace) The Presence of Geophysical Earth Crust Deformation Signals in the GNSS Coordinates Time Series
 • Gerhátová, Ĺ.:
  (prezentace) Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS
 • Kostelecký, J., Filler, V., Kostelecký, J.:
  (prezentace) Aplikace GNSS – geodynamika západní části Korintského zálivu
 • Ferianc, M., Droščák, B.:
  (prezentace) Geokinematika Slovenska na základě údajov z SKPOS
 • Leitmannová, K., Gálová, L., Michalík, Ĺ.:
  (prezentace) Projekt leteckého laserového skenovania SR a tvorby digitálneho modelu reliéfu

GNSS seminář 2019

22. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 24. ledna 2019

Témata referátů

 • Weigel, J.:
  (prezentace) Zahájení s připomínkou několika výročí (B.Kladivo, A.Semerád, J.Liesganig)
 • Řezníček, J.:
  (prezentace) Aktuální stav CZEPOS a aplikace nových převodních tabulek
 • Droščák, B., Bublavý, J.:
  (prezentace) Novinky služby SKPOS a poskytovania údajov o bodoch geodetických základov
 • Taraba, P.:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2018 a jejich naplnění
 • Filler, V.,Kostelecký, J.:
  (prezentace) Monitoring permanentních stanic GNSS na geodetické observatoři Pecný
 • Firemní prezentace (GEFOS, GEOTRONICS)
 • Ferianc, M., Smolík, K.:
  (prezentace) SKPOS quality control – nová aplikácia na monitorovanie kvality údajov referenčných staníc SKPOS
 • Doleček, M.:
  (prezentace) Cloudové služby ve světě GNSS a nejen tam
 • Žalud, L., Gábrlík, P., Lázna, T., Jílek, T., Burian, F.:
  (prezentace) Využití GNSS pro robotické měření radiační kontaminace
 • Špánik, P., Papčo, J., Gerhátová, Ľ., Hefty, J.:
  (prezentace) Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS
 • Pitoňák, M., Šprlák, M., Novák, P., Tenzer, R.:
  (prezentace) Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE
 • Švábenský, O., Pospíšil, L.:
  (prezentace) Morfostrukturní a geofyzikální analýza vybraného území v rámci GNSS sítě Morava
 • Gašinec, J., Gašincová, S., Staňková, H., Černota, P., Zelizňáková, V.:
  (prezentace) Meranie vodorovných posunov na vodných stavbách prostredníctvom GNSS 85
 • Buday, M., Vatrt, V., Machotka, R.:
  (prezentace) Numerický výpočet rozdielu geoidu a kvazigeoidu pre územie Českej a Slovenskej republiky
 • Kratochvíl, V., Šturcová, M.:
  (prezentace) K interpretaci rozdílů dvojic GNSS-RTK měření
 • Komárek, J., Machotka, R.:
  (prezentace) Geodetické činnosti při stavbě zemní sypané hráze

GNSS seminář 2018

21. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 1. února 2018

Témata referátů

 • Řezníček J.:
  (prezentace) Vývoj služeb CZEPOS a webových aplikací Databází bodových polí
 • Droščák B.:
  (prezentace) Vývoj polohových geodetických základov na Slovensku od rozdelenia ČSFR po súčastnosť
 • Taraba P.:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2017 a jejich naplnění
 • Kalivoda M., Mališ M.:
  (prezentace) Geodetické referenčné systémy a ich transformácie v EPSG databáze
 • Kontny B., Mąkolski K., Kaczałek M.:
  Zastosowanie pomiarów satelitarnych w badaniach geodynamicznych w polskich Sudetach
 • Šantora D.:
  (prezentace) Nové technologie v GNSS přijímačích Leica
 • Rucký A.:
  (prezentace) Permanentní GNSS síť – GEOORBIT
 • Majkráková M., Papčo J., Droščák B.:
  (prezentace) Výskum recentných vertikálnych pohybov na území Slovenska
 • Nágl J., Řezníček J.:
  (prezentace) Výpočet nové verze převodních tabulek pro transformaci mezi referenčními systémy S-JTSK a ETRS89 (verze 2017-10)
 • Bublavý J., Droščák B., Polláková M.:
  (prezentace) Spresňovanie polôh bodov Štátnej Nivelačnej Siete na území SR
 • Špánik P., Hefty J., Gerhátová Ľ., Papčo J.:
  (prezentace) Prvé skúsenosti so spracovaním raw GNSS dát zo zariadení so systémom Android
 • Štěpánek P., Filler V., Buday M.:
  (prezentace) Současná témata řešená v rámci analytického centra mezinárodní služby International DORIS Service na GO Pecný
 • Smolík, K.:
  (prezentace) Analýza meraní používateľov SKPOS z pohĺadu rýchlosti fixácie
 • Janus P.:
  (prezentace) Přesnost přijímače GARMIN GPSMap 64s s využitím systému EGNOS
 • Bureš J., Kostelecký J.:
  (prezentace) Analýza Jednotného transformačního klíče verze 1202 pro účely železniční geodézie
 • Bárta L.:
  (prezentace) Budování přesného bodového pole a geometrické vlastnosti virtuálních realizací S-JTSK
 • Martinek M.:
  (prezentace) Trimble GNSS řešení a síť referenčních stanic VRS Now CZ
 • Topgeosys s.r.o.
  (prezentace) Firemní prezentace

GNSS seminář 2017

20. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 2. února 2017

Témata referátů

  • Weigel, J., Berková, A.:
   (prezentace) Dvacet let brněnských seminářů GPS
  • Šimek J.:
   (prezentace) Hlavní mezníky vývoje geodetických aplikací GNSS v uplynulých 20 letech
  • Taraba, P.:
   (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2016 a jejich naplnění
  • Mališ, M., Leitmannová, K.:
   (prezentace) Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby
  • Šnajdrová, M., Řezníček, J.:
   (prezentace) Geodetické aplikace Geoportálu ČÚZK a jejich užití
  • Ceizel, P., Smolík, K., Droščák, B.:
   (prezentace) Skúsenosti z analýzy hardvéru referenčných staníc SKPOS
  • Šantora, D., Prokopová, A.:
   (prezentace) Gefos – firemní prezentace: Nové Leica GNSS technologie – RTKplus, SmartLink, Infinity
  • Droščák, B.:
   (prezentace) Rezortná transformačná služba a záväzné transformácie na Slovensku
  • Sośnica, K. a kol.:
   (prezentace) GNSS data analysis for geodesy and atmospheric research at the Institute of Geodesy and Geoinformatics
  • Kostelecký, J., Pálinkáš, V.:
   (prezentace) Národní doplnění evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) v České republice
  • Šugar, D.:
   (prezentace) GNSS research activities at the Faculty of Geodesy, University of Zagreb
  • Špánik, P., Gerhátová, Ĺ, Hefty, J.:
   (prezentace) GNSS Remote Sensing – alternatívne využitie družicových meraní
  • Rucký, A:
   (prezentace) Geoobchod – firemní prezentace: GEOORBIT – nová GNSS síť v ČR
  • Holíková, L.:
   (prezentace) Geotronics – firemní prezentace: GNSS korekce Trimble
  • Pospíšil, L., Švábenský, O.:
   (prezentace) Další výsledky zkoumání geodynamiky střední a severní Moravy
  • Mojzeš, M., Hábel, B.:
   (prezentace) Modelovanie deformácie zemského povrchu v oblasti vodnej elektrárne Liptovská Mara
  • Bureš, J., Švábenský, O., Hořejš, M.:
   (prezentace) K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS
  • Vrublová D., Vrubel, M.:
   (prezentace) Systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rypadel na Severočeských dolech a.s. v reálném čase a jeho aplikace v praxi
  • Janus, P.:
   (prezentace) Realizace systému WGS84 v neznámém prostředí
  • Kaláb, R.:
   (prezentace) TOPGEOSYS – firemní prezentace:

GNSS seminář 2016

19. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 4. února 2016

Témata referátů

  • Šimek, J.:
   (prezentace) Současné trendy ve využití GNSS v geodetické vědě a některé interdisciplinární aplikace
  • Leitmannová, K., Mališ, M., Droščák, B.:
   (prezentace) Zámery Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v oblasti geodetických základov na roky 2016 – 2020
  • Taraba, P.:
   (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2015 a jejich naplnění
  • Kontny, B., Borkowski, A., Bosy, J:
   (prezentace) Modern Technologies in research and education at the Institute of Geodesy and Geoinformatics
  • Droščák, B., Roháček, M., Smolík, K., Steinhübel, M.:
   (prezentace) 10 rokov SKPOS® – novinky, zaujímavosti, štatistiky
  • Prokopová, A.:
   (prezentace) Novinky firmy Leica v oblasti GNSS
  • Švábenský, O.:
   (prezentace) Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy
  • Nágl, J., Řezníček, J., Kostelecký, J:
   (prezentace) Tvorba nových převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci
  • Smolík, K., Droščák, B.:
   (prezentace) Nástroj na monitorovanie kvality sieťového riešenia polohových služieb krajín iniciatívy EUPOS®
  • Kostelecký, J., Kostelecký, J., Václavovic, P.:
   (prezentace) Testování multipath při různých observačních podmínkách
  • Špánik, P.,Gerhátová, Ĺ.:
   (prezentace) Detekcia efektu multipath v meraniach GNSS
  • Lízal, V.:
   (prezentace) SOKKIA GCX2- nejmenší přijímač na trhu
  • Bureš, J.:
   (prezentace) Využití GNSS-RTK a permanentních sítí GNSS pro železniční bodové pole
  • Jadviščok, P.:
   (prezentace) Možnosti kombinovaného sledování poklesů technologií GNSS a přesnou nivelací v poddolovaných územích
  • Hartl, M., Poliščuk, R., Omasta, M., Vašíček, M.:
   (prezentace) Využití GNSS pro inteligentní mazání okolků kolejových vozidel
  • Rucký, A.:
   (prezentace) Navigace na kanálu La Manche
  • Makovec, R., Hánek, P., Šafář, V.:
   (prezentace) Nové technologie v rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním
  • Janus, P.:
   (prezentace) Praktické přínosy využití více konstelací GNSS v družicové navigaci
  • Malec, M.:
   (prezentace) Využití technologie bezpilotních prostředků pro činnosti pozemkových úřadů
  • Němcová, N.:
   (prezentace) GNSS korekce Trimble

GNSS seminář 2015

18. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 5. února 2015

Témata referátů

  • Lederer, M., Nesvadba, O., Řezníček, J., Souček, P.:
   (prezentaceRozvoj Databáze bodových polí a poskytovaných dat
  • Roháček, M., Droščák, B., Steinhübel, M., Smolík, K.:
   (prezentaceNovinky z SKPOS® – modernizácia staníc, aktualizácia SW a HW, podpora projektov
  • Taraba, P.:
   (prezentaceGNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2014 a jejich naplnění
  • Šimek, J.:
   (prezentaceSoučasné mezinárodní iniciativy v oblasti geodetického určování polohy
  • Václavovic, P., Douša, J.:
   (prezentaceVývoj pokročilých metod pro monitorování kvality GNSS dat
  • Pospíšil, L., Švábenský, O., Weigel, J.:
   (prezentaceStudy of risk zones at the Bohemian Massif and Western Carpathians territory
  • Trojanowicz, M., Jamroz, O., Osada, E.:
   (prezentaceComparison of the accuracy of two high resolution global geopotential models: EGM08 and EIGEN-6C4. Case study at the area of Poland
  • Smolík, K., Droščák, B.:
   (prezentaceNástroje na správu a analýzu údajov GNSS vyvinuté na GKÚ Bratislava
  • Eliaš, M., Douša, J.:
   (prezentaceTropospheric modelling for GPS positioning based on Numerical Weather Models
  • Klobušiak, M., Kožár, J.:
   (prezentaceNový koncept zvyšovania právnej istoty katastra nehnuteľností s využitím GNSS (SKPOS) a terestrických meraní
  • Gerhátová, Ĺ., Hefty, J., Papčo, J., Mináriková, M.:
   (prezentaceMonitorovanie stability piliera permanentnej stanice MOP2
  • Šantora, D.:
   (prezentaceLeica GNSS Unlimited a služba SmartLink
  • Ježko, J.:
   (prezentaceTestovanie prijímačov GNSS podľa STN ISO 17 123-8 – postup a výsledky
  • Kouřím, B., Lechner, J.:
   (prezentacePosouzení přesnosti metody mobilního laserového skenování a příklady jejího použití v praxi
  • Žalud, L., Jílek, T., Kocmanová, P., Helebrant, J., Gryc, L., Češpírová, I.:
   (prezentaceField gamma radiation measurement using Orpheus robotic system equipped with RTK GNSS
  • Jadviščok, P.:
   (prezentaceVliv velmi vysokého napětí na přesnost technologie GNSS