GNSS seminář

GNSS seminář 2023

25. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 2. února 2023

Témata referátů

 • Droščák Branislav, Bublavý Ján:
  (prezentace) Novinky z oblasti poskytovania údajov o bodoch GZ a rezortnej transformačnej služby na Slovensku
 • Řezníček Jan:
  (prezentace) Současné činnosti Zeměměřického úřadu při správě geodetických základů
 • Taraba Pavel:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v roce 2022 a jejich naplnění
 • Švábenský Otakar, Pospíšil Lubomil, Weigel Josef:
  (prezentace) 30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy
 • Šugar Daniel, Blagus Luka, Bačič Željko:
  (prezentace) Assesment of CROPOS GNSS Stations Stability after the Petrinja 2020-2021 Earthquake Series
 • Pitoňák Martin a kol.:
  (prezentace) Validácia gridov gravitačných gradientov pomocou výškových anomálií v Nórsku, Česku a na Slovensku
 • Šprlák Michal, Han Shin-Chan, Pitoňák Martin, Novák Pavel:
  (prezentace) Merania družicovej misie GRAIL a senzoru LOLA riešia otázku konvergencie/divergencie analytického pokračovania vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií
 • Smolík Karol, Ferianc Martin, Butkovská Simona:
  (prezentace) Test RTK merania na nejbližšiu referenčnú stanicu v službe SKPOS
 • Nosek Jakub, Václavovic Pavel:
  (prezentace) Přesné GNSS řešení v reálném čase s využitím různých korekčních modelů
 • Gerhátová Lubomíra:
  (prezentace) Spracovanie korelovaných meraní
 • Marcin Mikoś, Kamil Kazmierski, Krzysztof Sośnica:
  (prezentace) Quality of Multi-GNSS Precise Point Positioning Using Stochastic Modeling of the Clock Parameter
 • Grzegorz Marut, Emilia Biczel:
  (prezentace) uality Analysis of Low-cost Multi-band GNSS Receivers and Antennas
 • Trnka Petr, Belinger Jiří, Šprlák Michal, Pitoňák Martin, Novák Pavel:
  (prezentace) Vliv vzdálených zón pro integrální transformace: teorie a implementace

 

Mediálními partnery semináře jsou časopisy Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor.

Předchozí ročníky