GNSS seminář

GNSS seminář 2022

Témata referátů

 • Droščák Branislav, Smolík Karol:
  (prezentace) 15 rokov SKPOS – aktuálny stav, novinky, zaujímavosti
 • Bureš Jiří, Kostelecký Jakub, Švábenský Otakar, Weigel Josef:
  (prezentace) Dvacet let provozu stanice TUBO v EPN
 • Řezníček Jan, Šnajdrová Miluše:
  (prezentace) Rozvoj služeb CZEPOS a databáze bodových polí
 • Štěpánek Petr, Filler Vratislav:
  (prezentace) Příspěvek českého analytického centra DORIS pro tvorbu ITRF2020
 • Taraba Pavel:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2020 a 2021 a jejich naplnění
 • Douša Jan, Kala Michael, Václavovic Pavel, Bezděka Petr:
  Příspěvek k monitorování Galileo Open Service
 • Šprlák Michal, Han Shin-Chan, Featherstone Will, Novák Pavel, Pitoňák Martin:
  (prezentace) Odhad hustoty kůry a globálního gravitačního pole Měsíce z dat družicové mise GRAIL a senzoru LOLA
 • Šantora Daniel:
  (prezentace) Test GNSS přijímače s inerciálním sklonoměrem a fotogrammetrickou kamerou Leica GS18 I
 • firemní prezentace
 • Sládek Vít, Dejl Stanislav, Miltner Pavel:
  (prezentace) Systém pro sledování polohy rýpadel a zakladačů na Severočeských dolech a.s.
 • Pitoňák Martin, Eshagh Mehdi, Šprlák Michal, Novák Pavel:
  (prezentace) Odhad hrúbky litosféry z vertikálnych gradientov meraných družicou GOCE a modelu CRUST 1.0
 • Pospíšil Lubomil, Švábenský Otakar:
  (prezentace) Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu
 • Smolík Karol:
  (prezentace) Vplyv rušenia GNSS signálu na geodetické meranie
 • Nosek Jakub, Václavovic Pavel, Zhao Lewen, Douša Jan:
  (prezentace) Zrychlení řešení celočíselných ambiguit v PPP při použití ionosférických zpoždění
 • Gerhátová Ľubomíra:
  (prezentace) Spracovanie meraní s rôznou mierou neistoty

Předchozí ročníky