GNSS konference

GNSS konference 2024

26. ročník konference DRUŽICOVÉ METODY V TEORII A PRAXI se konal ve čtvrtek dne 1. února 2024

Témata referátů

 • Ferianc Martin, Smolík Karol:
  (prezentace) Činnosti národného servisného centra SKPOS
 • Řezníček Jan:
  (prezentace) Aktuální stav sítě CZEPOS a databáze bodových polí
 • Jančovičová Miroslava, Droščák Branislav, Bublavý Ján:
  (prezentace) Nová národná realizácia výškového systému EVRS na Slovensku
 • Belinger Jiří, Pitoňák Martin, Trnka Petr, Novák Pavel, Šprlák Michal:
  (prezentace) Odhad globální střední kvadratické chyby výšky geoidu vypočítané pomocí integrálních transformací
 • Švábenský Otakar, Pospíšil Lubomil:
  Využití GNSS metod při mapování regionálních tektonických struktur
 • Kaczmarek Adrian, Rohm Witold, Klingbeil Lasse, Tchórzewski Janusz:
  (prezentace) Real-Time fusion of senzors for navigation
 • Kazmierski Kamil, Hadas Tomasz, Kudłacik Iwona, Marut Grzegorz, Madraszek Szymon:
  (prezentace) Applications of Galileo High Accuracy Service
 • Kostelecký Jakub:
  (prezentace) Praktické aspekty měření Real-Time Kinematic s aparaturami Topcon HiPer+ a Trimble SPS855 v sítích CZEPOS a TOPNET
 • Nosek Jakub, Douša Jan, Václavovic Pavel, Kala Michael:
  (prezentace) Posouzení Galileo High Accuracy Service
 • Trnka Petr, Pitoňák Martin, Belinger Jiří, Novák Pavel, Šprlák Michal:
  (prezentace) Nový program na výpočet vlivu vzdálených zón pro integrální transformace
 • Bureš Jiří, Vystavěl Ondřej:
  (prezentace) Přesné určování polohy bodů železničního bodového pole technologií GNSS v provozních podmínkách
 • Taraba Pavel:
  (prezentace) Síť trigonometrických bodů I. řádu JTSK a její propojení s realizací systému ETRS89 v ČR
 • Tomaštík Julián:
  (prezentace) Posúdenie možností sledovania fenologického stavu vegetácie na základe kvalitatívnych charakteristík GNSS signálov

 

Mediálními partnery konference jsou časopisy Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor.

Předchozí ročníky