Quo vadis

Quo Vadis

Program semináře

Fotografie

 

Dne 23. ledna 2019 se konal

u příležitosti 50. výročí znovuobnovení studia

oboru Geodézie a kartografie na VUT v Brně

pracovní pedagogický seminář s názvem

 

Quo Vadis

Geodesy

?

Geomatics

 

Brno, Ústav geodézie