Kartografické a geodetické dny 2022

Pracovníci Ústavu geodézie se ve dnech 15. – 16. září zúčastnili propagační akce určené pro žáky základních a středních škol s názvem „KARTOGRAFICKÉ A GEODETICKÉ DNY aneb pojďte s námi měřit zámek“.
Akce se uskutečnila v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích za účasti více než 300 účastníků. Ti se na dvou stanovištích zajišťovaných pracovníky GED učili odhadovat vzdálenosti a používat přesné geodetické GNSS přijímače. Zda se v budoucnu stane někdo z nich geodetem není známo 🙂

Studentská vědecká a odborná činnost 2022

Ústav geodézie vyhlašuje fakultní kolo odborné a vědecké soutěže SVOČ 2022 v sekci Geodézie a kartografie. Termín pro přihlášení je 23. 3. 2022 a vlastní prezentace studentů před odbornou komisí proběhne ve čtvrtek 21. 4. 2022. Více informací naleznete v PDF oznámení níže.

Garant sekce Geodézie a kartografie SVOČ 2022
Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.

Geosystems s.r.o.

Firma Geosystems s.r.o. darovala Ústavu geodézie sponzorský dar na vzdělávací účely. Za tento dar velmi děkujeme a vážíme si ho! Hned první příležitostí jak rozumně využít část získaných prostředků je zaplacení nákladů spojených s exkurzí studentů navazujícího studia Geodézie a kartografie na geodetickou observatoř Pecný a přilehlou Ondřejovskou hvězdárnu. Exkurze je plánována na 30. března.

Mezinárodní Masarykova konference

V termínu 16. – 18. 12. 2019 se uskuteční jubilejní 10. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro Ph.D. studenty 2019 a 22. ročník soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019. Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách www.masarykovakonference.cz. Konference bude rovněž probíhat elektronicky v reálném čase na stránkách http://mmk.sciemcee.com. Termín přihlášek pro případné zájemce je do 9. 12. 2019.

Odborný seminář k jubilejním 80. narozeninám doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc.

Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskuteční odborný seminář na téma VLIV VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA VÝSLEDKY GEODETICKÝCH MĚŘENÍ PŘI POUŽITÍ SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ.

Seminář je součástí doprovodného odborného programu ke 120. výročí založení Vysokého učení technického v Brně a současně je uspořádán k významnému životnímu jubileu 80. narozenin doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc., dlouholetého vedoucího Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně.Více informací naleznete na stránkách semináře: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A118/