Spolupráce se SPŠ stavební Brno

Spolupráce se SPŠ stavební Brno

Ústav geodézie dlouhodobě spolupracuje se Střední průmyslovou školou stavební Brno. Studenti oboru Geodézie a katastr nemovitostí v maturitních a předmaturitních ročnících se každoročně účastní exkurzí na Fakultě stavební, VUT v Brně.

 • Fotogrammetrie
  • V rámci předmětu Fotogrammetrie studenti 3. ročníku G3 ze SPŠ stavební Brno navštěvují exkurzi do výuky Fotogrammetrie na Ústavu geodézie, včetně ukázky hardwarového a softwarového vybavení ke zpracování obrazových dat.
 • Seminář: Družicové metody v geodézii a katastru
  • Na přelomu ledna a února každoročně pořádá Ústav geodézie odborný seminář Družicové metody v geodézii a katastr, v rámci kterého probíhá výstava geodetických přístrojů a vybavení. Studenti 2. ročníku G2 ze SPŠ stavební Brno se této výstavy a semináře pravidelně účastní.
 • Státní závěrečné zkoušky
  • Vyučující odborných předmětů na oboru Geodézie a katastr nemovitostí, SPŠ stavební Brno jsou každoročně působí jako členové v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební, VUT v Brně.
 • GNSS observace na SPŠ stavební Brno (věda a výzkum)
  • SPŠ stavební Brno v roce 2010 poskytla přístup na terasu a umožnila použít měřické pilíře za účelem 24hodinové GNSS observace, v rámci které byla vyhodnocována přesnost vybraných GNSS služeb. Výsledky testování byly publikovány na Semináři Družicové metody v geodézii a katastru v lednu 2011.

V roce 2019 byla spolupráce mezi SPŠ stavební Brno a Fakultou stavební, VUT v Brně zastřešena dohodou o spolupráci, kterou uzavřeli zástupci obou institucí. Více informací je uvedeno zde.