Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Geodézie a kartografie nacházejí uplatnění v následujících oblastech:

 • geodetické firmy
  • geodetické práce ve výstavbě (vyhotovení mapových podkladů pro projekt, vytyčení stavby v terénu dle projektové dokumentace, kontrolní měření a měření skutečného provedení v průběhu výstavby a po dokončení)
  • vyhotovování geometrických plánů pro účely katastru nemovitostí
  • zaměřování průběhu inženýrských sítí
 • státní správa
  • práce na katastrálních úřadech (údržba státních mapových děl, administrativní činnost související např. s aktualizací katastrální mapy atd.)
  • územní plánování, mapové podklady v GIS
 • geoinformatika
 • speciální geodetické činnosti
  • vyhotovování StreetView pro webové mapové portály
  • laserové skenování pro účely prostorové dokumentace a 3D modelování
 • kartografické práce