AdMaS

AdMaS – Advanced Materials, Structures and Technologies

Cílem projektu AdMaS je znovuobnovení a rozvinutí experimentální a výpočtové platformy v oboru stavebního inženýrství. Tohoto cíle má být dosaženo vybudováním a zprovozněním nových laboratoří a jejich vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou. Hlavní ideou je pak vybudování komplexního centra, které bude integrovat poznatky z jednotlivých oborů výzkumu a umožní je teoreticky i prakticky ověřovat.

Projekt AdMaS sestává ze dvou výzkumných programů:

  • výzkumný program VP1: Vývoj pokročilých stavebních materiálů (ABM – Development of Advanced Building Materials);
  • výzkumný program VP2: Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií (AST – Development of Advanced Structures and Technologies).

Ústav geodézie se podílí na druhém výzkumném programu v rámci skupiny EGAR – Environment and Geo (geotechnics and geodesy) Applied technological Research (aplikovaný výzkum v oblastech technologií životního prostředí, geotechniky a geodézie). V programu dále pracují skupiny Konstrukce a dopravní stavby a Matematické modelování.

Více informací naleznete na stránkách AdMas na FAST VUT.