Firemní spolupráce

Program firemní spolupráce pro studijní program Geodézie a kartografie

1. Inzerce

1.1. inzerát nabídky krátkodobé placené brigády (1 měsíc) 1xA4
1.2. inzerát nabídky dlouhodobého zaměstnání (1 měsíc) 1xA4

2. Reklama ve škole

2.1. příležitostná firemní prezentace 1 hod. v prostorách Ústavu geodézie FAST (webinář/workshop/beseda) – objednávka min. 2 týdny před konáním
2.2. umístění reklamního posteru v klaprámu (formát B1) v prostorách Ústavu geodézie FAST na dobu 1 roku
2.3. reklamní video smyčka na obrazovce ve škole na veřejné chodbě na dobu 1 rok. (dodaná)
2.3.1. stánek na veletrhu GED pracovních příležitostí FAST JOB DAYS (v prostorách fakulty Ústavu geodézie)
2.3.2. stánek na veletrhu FAST pracovních příležitostí FAST JOB DAYS (společně v prostorách se stavebními firmami)
2.4. reklama na studentské Geopárty (1x za rok)
2.5. zveřejnění firemního loga společnosti (+ reklamního sloganu) na webu Ústavu geodézie v sekci firemní spolupráce (podmínka sponzorství nebo spolupracující firmy)

3. Sponzor studijního programu Geodézie a kartografie

3.1. dar měřidla nebo příslušenství
3.2. drobný sponzor (logo web, 1 x inzerát, 1x poster)
3.3. podpora výuk v terénu studentů – (1. ročník Bc, 2. ročník Bc, 3. ročník Bc, 4. ročník Nmg. – podpořte výuku v terénu svého juniora v ročníku)
3.4. bronzové sponzorství – zahrnuje: logo web, 2 x jedno měsíční inzerát, 1xposter, 1x firemní prezentace, zvlášť možnost ocenit položkou 3.7 bakalářskou práci (BP), diplomovou práci (DP), prezentaci na konferenci Studentské vysokoškolské tvůrčí činnosti (SVOČ), prezentaci na doktorské konferenci (Juniorstav)
3.5. stříbrné sponzorství – zahrnuje: logo web, 4 x jedno měsíční inzerát, 1xposter, 1x firemní prezentace, 1x job days GED, zvlášť možnost ocenit položkou 3.7 bakalářskou práci (BP), diplomovou práci (DP), prezentaci na konferenci Studentské vysokoškolské tvůrčí činnosti (SVOČ), prezentaci na doktorské konferenci (Juniorstav)
3.6. zlaté sponzorství – zahrnuje: logo web, max. 6x jedno měsíční x inzerát, 1xposter, 1x firemní prezentace, 1x job days FAST nebo GED, zvlášť možnost ocenit položkou 3.7 bakalářskou práci (BP), diplomovou práci (DP), prezentaci na konferenci Studentské vysokoškolské tvůrčí činnosti (SVOČ), prezentaci na doktorské konferenci (Juniorstav)
3.7. cena za nejlepší BP nebo DP nebo SVOČ (Bc, Nmg) nebo Juniorstav (Ph.D.) – oceňuje sponzor výběrem

4. Spolupracující firma

4.1. nabídka prázdninových odborných praxí s garantem (min 2 týdny) – formou inzerátu
4.2. poskytnutí odborné stáže (krátkodobá, dlouhodobá) (min. týden) – formou inzerátu
4.3. odborná exkurze (min. 2 hod) – formou inzerátu
4.4. oponent BP nebo DP
4.5. odborný konzultant BP nebo DP
4.6. ukázka nové technologie nebo prezentace na výuce v terénu (1. ročník Bc, 2. ročník Bc, 3. ročník Bc, 4. ročník Nmg.)
4.7. bezplatné zapůjčení měřicí techniky nebo vozidel pracovišti GED pro účely VaV
4.8. spolupráce při výuce v rámci předmětu „Řízení geodetické firmy“
4.9. stipendijní podpora konkrétního studenta firmou – na podkladě inzerátu

V případě zájmu kontaktujte garanta: doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D., vedoucí Ústavu geodézie FAST VUT v Brně, 606 473 602