GNSS seminář 2017

GNSS seminář 2017

20. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 2. února 2017.

 

Témata referátů

  • Weigel, J., Berková, A.:
   (prezentace) Dvacet let brněnských seminářů GPS
  • Šimek J.:
   (prezentace) Hlavní mezníky vývoje geodetických aplikací GNSS v uplynulých 20 letech
  • Taraba, P.:
   (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2016 a jejich naplnění
  • Mališ, M., Leitmannová, K.:
   (prezentace) Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby
  • Šnajdrová, M., Řezníček, J.:
   (prezentace) Geodetické aplikace Geoportálu ČÚZK a jejich užití
  • Ceizel, P., Smolík, K., Droščák, B.:
   (prezentace) Skúsenosti z analýzy hardvéru referenčných staníc SKPOS
  • Šantora, D., Prokopová, A.:
   (prezentace) Gefos – firemní prezentace: Nové Leica GNSS technologie – RTKplus, SmartLink, Infinity
  • Droščák, B.:
   (prezentace) Rezortná transformačná služba a záväzné transformácie na Slovensku
  • Sośnica, K. a kol.:
   (prezentace) GNSS data analysis for geodesy and atmospheric research at the Institute of Geodesy and Geoinformatics
  • Kostelecký, J., Pálinkáš, V.:
   (prezentace) Národní doplnění evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) v České republice
  • Šugar, D.:
   (prezentace) GNSS research activities at the Faculty of Geodesy, University of Zagreb
  • Špánik, P., Gerhátová, Ĺ, Hefty, J.:
   (prezentace) GNSS Remote Sensing – alternatívne využitie družicových meraní
  • Rucký, A:
   (prezentace) Geoobchod – firemní prezentace: GEOORBIT – nová GNSS síť v ČR
  • Holíková, L.:
   (prezentace) Geotronics – firemní prezentace: GNSS korekce Trimble
  • Pospíšil, L., Švábenský, O.:
   (prezentace) Další výsledky zkoumání geodynamiky střední a severní Moravy
  • Mojzeš, M., Hábel, B.:
   (prezentace) Modelovanie deformácie zemského povrchu v oblasti vodnej elektrárne Liptovská Mara
  • Bureš, J., Švábenský, O., Hořejš, M.:
   (prezentace) K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS
  • Vrublová D., Vrubel, M.:
   (prezentace) Systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rypadel na Severočeských dolech a.s. v reálném čase a jeho aplikace v praxi
  • Janus, P.:
   (prezentace) Realizace systému WGS84 v neznámém prostředí
  • Kaláb, R.:
   (prezentace) TOPGEOSYS – firemní prezentace:

 

Předchozí ročníky