Program

Quo Vadis Geodesy/Geomatics ?

Program semináře

Fotografie

Dne 23. ledna 2019 se konal pracovní pedagogický seminář

Program semináře:

 • 10:00-10:15 prezentace Zahájení (Weigel)
 • 10:15-10:30 prezentace VUT v Brně (Machotka)
 • 10:30-10:45 prezentace ČVUT v Praze (Cajthaml)
 • 10:45-11:00 prezentace VŠB TU Ostrava (Staňková)
 • 11:00-11:15 prezentace ZČU v Plzni (Čada)
 • 11:45-12:00 prezentace STU Bratislava (Kopáčik)
 • 12:00-12:15 prezentace TU Košice (Gašinec)
 • 12:15-12:30 prezentace ŽU v Žilině (Ižvoltová)
 • 12:30-12:40 prezentace UO v Brně (Kovařík)
 • 12:40-13:00 prezentace ČÚZK (Kalaš)
 • 13:40-14:00 prezentace Asociace podnikatelů v geomatice (Hrdlička)
 • 14:00-14:10 Český svaz geodetů a kartografů (zástupce svazu)
 • 14:10-14:20 prezentace Česká kartografická společnost (Talhofer)
 • 14:20-14:30 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (Halounová)
 • 14:45-16:15 Diskuze a závěr

Program semináře ke stažení zde.