Geosystems s.r.o.

Firma Geosystems s.r.o. darovala Ústavu geodézie sponzorský dar na vzdělávací účely. Za tento dar velmi děkujeme a vážíme si ho! Hned první příležitostí jak rozumně využít část získaných prostředků je zaplacení nákladů spojených s exkurzí studentů navazujícího studia Geodézie a kartografie na geodetickou observatoř Pecný a přilehlou Ondřejovskou hvězdárnu. Exkurze je plánována na 30. března.