Home

Welcome on Institute of Geodesy

Ústav geodézie zajišťuje výuku samostatných studijních programů Geodézie a kartografie a předmětů souvisejících s geodézií pro stavební obory. Dále vykonává vědeckou činnost a výzkum, konzultační a školící činnost v oblasti geodézie a kartografie, měření posunů a deformací staveb, měření speciálních a atypických konstrukcí, budování geodetických sítí družicovou technologií GNSS. Zvláštním předmětem činnosti je aplikovaná fotogrammetrie a soudní znalectví v oblasti geodézie (Katastr nemovitostí, Inženýrská geodézie, Fotogrammetrie).

Leave a Reply