Ukázky studentských prací

Ukázky studentských prací

Na těchto stránkách budeme prezentovat výsledky zajímavých studentských prací, ať už se bude jednat o semestrální práce realizované v rámci výuky anebo výstupy závěrečných prací.

Ukázky výstupů závěrečných prací