Průběh studia

Studium

Studium oboru Geodézie a kartografie je oproti jiným oborům rozmanitější, neboť se výuka teoretických znalostí střídá s výukou praktických dovedností v laboratořích a při praktickém měření v terénu. Během semestrální výuky probíhají praktická měření v různých částech Brna, zejména v okolí fakulty stavební. Na konci letního semestru jezdí studenti téměř v každém ročníku na dvou až třítýdenní výuku v terénu mimo Brno. V této souvislosti je třeba upozornit, že náklady na ubytování a stravu po dobu výuky v terénu si studenti hradí částečně sami.

Odborná praxe během studia

V průběhu studia jsou studenti zapojeni do semestrálních projektů, které vycházejí z požadavků praxe. Výstupy studentů bývají v některých případech poskytovány objednatelům, pokud není vyžadována např. úřední autorizace. V minulosti se studenti účastnili např. následujících projektů:

  • 2006 – 2011: Národní památkový ústav – Zaměření stavební dokumentace hradu Veveří a účelové mapování okolí hradu
  • 2008 – 2009: obec Bořetice – zaměření skutečného stavu vinných sklepů (jejich nadzemních i podzemních částí)
  • 2012: Masarykova univerzita – Zaměření účelové mapy v areálu VŠ kolejí na ul. Vinařská v Brně
  • 2011: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně – Zaměření účelové mapy v areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty podnikatelské VUT v Brně na ul. Kolejní 4 v Brně
  • 2013: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně – Zaměření účelové mapy v areálu FEKT VUT v Brně na ul. Technická 12 v Brně
  • dlouhodobá spolupráce s CHKO Moravský kras – tachymetrické zaměřování vybraných lokalit v Moravském krasu, speleologické mapování jeskynních systémů, apod.

Vedle toho mohou studenti získávat praktické dovednosti prostřednictvím brigád u geodetických firem v Brně nebo v místě svého bydliště.