Vytyčování výšek

Náplň cvičení

Studenti se naučí vytyčovat nadmořské výšky pomocí nivelačního přístroje a stavebním rotačním laserem.