Centrace a horizontace přístroje

Náplň cvičení

Ve cvičení se studenti seznámí s totální stanicí, jejími součástmi a příslušenstvím. Naučí se přístroj horizontovat a centrovat.

Centrace a horizontace

Před samotným měřením je přístroj potřeba náležitě připravit, aby mohly být správně měřeny požadované veličiny. Nejdůležitější součástí přípravy jsou centrace (uvedení přístroje svislou točnou osou nad bod) a horizontace (uvedení přístroje do vodorovné roviny).