BE001 Geodézie (pro stavební obory)

BE001 Geodézie (pro stavební obory)

Harmonogram cvičení:

 1. Technická nivelace I
 2. technická nivelace II
 3. Centrace a horizontace přístroje
 4. Měření úhlů, vytyčování úhlů
 5. Práce v S-JTSK
 6. Měření délek a vytyčení objektu
 7. Vytyčování výšek
 8. Příprava dat pro projekční práce
 9. Vytyčovací výkres stavby (1. část)
 10. Vytyčovací výkres stavby (2. část)
 11. Zaměření svislosti stavebního objektu a určení jeho výšky
 12. Pasportizace staveb
 13. Zápočtový týden