Přehled inovovaných předmětů

Projekt OP VK na Ústavu geodézie Fakulty stavební v Brně.

OPVK - investice do rozvoje vzdělávání

Přehled inovovaných předmětů

 

Bakalářský studijní program: Geodézie a kartografie

Obor studia: Geodézie, kartografie a geoinformatika

Forma studia: prezenční/kombinovaná

1. ročník

zimní semestr
 • GA01 – Matematika I
 • GA06 – Deskriptivní geometrie
 • GB01 – Fyzika I
 • GE01 – Geodézie I
 • GU01 – Základy informatiky
 • GZ02 – Základy práva
letní semestr
 • GA04 – Matematika II
 • GB03 – Fyzika II
 • GE03 – Geodézie II
 • GE04 – Teorie chyb a vyrovnávací počet I
 • GE06 – Výuka v terénu I
 • GE26 – Základy programování
 • GE29 – Interaktivní grafické systémy

2. ročník

zimní semestr
 • GA05 – Matematika III
 • GE02 – Aplikovaná optika a elektronika
 • GE07 – Geodézie III
 • GE08 – Teorie chyb a vyrovnávací počet II
 • GE09 – Počítačová grafika I
 • GE10 – Mapování I
 • GE52 – Geodetické programy
letní semestr
 • GE11 – Mapování II
 • GE12 – Katastr nemovitostí I
 • GE13 – Geodetické sítě
 • GE14 – Výuka v terénu II
 • GE51 – Databáze I
 • GS01 – Nauka o krajině
 • GV01 – Ekonomika
 • GU51 – Informatika II
 • GU52 – AutoCAD
 • GU53 – Technologie Internetu

3. ročník

zimní semestr
 • GE15 – Fotogrammetrie I
 • GE16 – Inženýrská geodézie I
 • GE17 – Katastr nemovitostí II
 • GE18 – Kartografie I
 • GE27 – Geografické informační systémy I
 • GZ51 – Psychologie
 • GZ52 – Sociologie
 • GZ53 – Komunikace a rétorika
letní semestr
 • BY01 – Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)
 • GA03 – Pravděpodobnost a matematická statistika
 • GE22 – Výuka v terénu III
 • GE28 – Teoretická geodézie I
 • GE30 – Pozemkové úpravy
 • GH01 – Pozemní stavitelství a urbanizmus
 • GE54 – Dějiny zeměměřictví
 • GE55 – Geografie
 • GE56 – Meteorologie a klimatologie
 • GV51 – Ekonomie
 • GV52 – Marketing
 • GV53 – Účetnictví

 

Navazující magisterský studijní program: Geodézie a kartografie

Obor studia: Geodézie a kartografie

Forma studia: prezenční

1. ročník,
obor: Geodézie a kartografie,
zaměření: nespecifikováno

zimní semestr
 • HA01 – Matematika IV
 • HE01 – Geodetická astronomie a kosmická geodézie I
 • HE02 – Geofyzika a geodynamika
 • HE03 – Inženýrská geodézie II
 • HE04 – Kartografie II
 • HV51 – Ekonomika měst a obcí
 • HV52 – Ekonomika stavebního podniku
 • HV53 – Právo v obchodních vztazích
letní semestr
 • HA52 – Numerické metody
 • HE05 – Fotogrammetrie II/li>
 • HE06 – Geodetická astronomie a kosmická geodézie II
 • HE08 – Měření podzemních prostor
 • HE10 – Teoretická geodézie II
 • HE11 – Výuka v terénu IV
 • HE22 – Katastr nemovitostí III
 • HE63 – ArcInfo
 • HE64 – GeoMedia

2. ročník,
obor: Geodézie a kartografie,
zaměření: Inženýrská geodézie

zimní semestr
 • HE12 – Komplexní projekt z IG
 • HE14 – Stavební a průmyslová geodézie I
 • HE15 – Územní informační systémy
 • HU53 – 3D modelování
 • HF51 – Základy geotechniky
 • HN51 – Dopravní stavby
 • HR51 – Vodní stavby
 • HB51 – Automatizované měřicí systémy
 • HE55 – Fyzikální geodézie
letní semestr
 • BY51 – Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)
 • GE18 – Kartografie a základy GIS
 • HE20 – Stavební a průmyslová geodézie (G)
 • HE09 – Seminář GPS
 • HE57 – Metrologie a standardizace
 • HE59 – Právní vztahy k nemovitostem
 • HZ51 – Stavební právo (G)
 • HE58 – Oceňování nemovitostí
 • HE61 – Řízení geodetické firmy
 • HE62 – Speleologické mapování
 • HS51 – Ekologické inženýrství

2. ročník,
obor: Geodézie a kartografie,
zaměření: Katastr nemovitostí a geoinformatika

zimní semestr
 • 15 – Komplexní projekt z GIS
 • 12 – Geografické informační systémy II
 • 16 – Katastr nemovitostí IV
 • HU53 – 3D modelování
 • HU51 – Databázové systémy
 • HU52 – Moderní techniky programování
 • HE51 – Blízká fotogrammetrie
 • HE52 – Dálkový průzkum Země
 • HE53 – Digitální model terénu
letní semestr
 • BY51 – Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)
 • HE18 – Diplomový seminář
 • HE19 – Kartografická informatika
 • HE56 – Geomatika
 • HE07 – Matematická kartografie
 • HE59 – Právní vztahy k nemovitostem
 • HZ51 – Stavební právo (G)
 • HE58 – Oceňování nemovitostí
 • HE61 – Řízení geodetické firmy
 • HE62 – Speleologické mapování
 • HS51 – Ekologické inženýrství