Magisterské programy

Projekt OP VK na Ústavu geodézie Fakulty stavební v Brně.

OPVK - investice do rozvoje vzdělávání

Navazující magisterský studijní program: Geodézie a kartografie

Obor studia: Geodézie a kartografie

Forma studia: prezenční

Délka studia: 2 roky

Poznámka:

Tento přehled vyjadřuje změny schválené akreditační komisí v únoru a dubnu 2013.
Neměnil se název studijního programu a oboru, ani forma a délka studia. Došlo
ke změně zaměření studia ve 2. ročníku, kde jsou 2 zaměření: zůstává
Inženýrská geodézie, mění se zaměření Katastr nemovitostí a kartografická informatika
na Katastr nemovitostí a geoinformatika.
Změny mezi původním a novým obsahem studia jsou vyznačeny přeškrtnutím původního obsahu
a vyznačením nového s identifikací změny žlutou barvou.

Geodézie a kartografie – Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

1. ročník,
obor: Geodézie a kartografie,
zaměření: nespecifikováno

Zimní semestr
3780 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HA01 Matematika IV 2 2 0 zá,zk  4  5 0 změna kreditů
HE01 Geodet. astronomie a kosm. geodézie I 2 2 0 zá,zk  5  6 0 změna kreditů
HE02 Geofyzika a geodynamika 2 2 0 zá,zk 5 0
HE03 Inženýrská geodézie II 3 3 0 zá,zk 6 2
HE04 Kartografie II 2 3 0 zá,zk 6 2
3782 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HV51 Ekonomika měst a obcí 0 2 0 zá,– 2 0
HV52 Ekonomika stavebního podniku 0 2 0 zá,– 2 0
HV53 Právo v obchodních vztazích 0 2 0 zá,– 2 0
Letní semestr
3781 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE05 Fotogrammetrie a dálkový průzkum
Fotogrammetrie II
2 2 0 zá,zk  5  4 2 změna předmětu
HE06 Geodet. astronomie a kosm. geodézie II 2 2 0 zá,zk 5 0
HE07 Matematická kartografie  2   1   0  zá,zk  3   0  přeřazen do 2.roč.
HE08 Měření podzemních prostor 2 2 0 zá,zk 5 2
HE09 Seminář GPS 0 2 0 zá,– 2 2 přeřazen do 2.roč.
HE10 Vyšší geodézie II
Teoretická geodézie II
 3  2 2 0 zá,zk  6  4 1 změna předmětu
HA52 Numerické metody 0 2 0 zá,– 2 0 zařazen nově jako povinný
HE16 Katastr nemovitostí III 2 2 0 zá,zk 4 2 nový předmět
HE11 Výuka v terénu IV 0 0 15 –,kl 4 2
3783 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HA51 Statistické metody 0 2 0 zá,– 2 0 zrušeno
HA52 Numerické metody 0 2 0 zá,– 2 0 přeřazen do povinných
HA53 Teorie grafů 0 2 0 zá,– 2 0 zrušeno
Nová Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE63 ArcInfo 0 2 0 zá,– 2 0 nový předmět
HE64 Geomedia 0 2 0 zá,– 2 0 nový předmět

Geodézie a kartografie – Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

2. ročník,
obor: Geodézie a kartografie,
zaměření: Inženýrská geodézie

Zimní semestr
3784 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE12 Komplexní projekt z IG 0 4 0 –,kl 4 2
Stavební a průmyslová geodézie I 2 2 0 zá,zk 5 2 nový předmět
HE15 Územní informační systémy
Geografické informační systémy II
2 2 0 zá,zk 5 2 změna předmětu
HU53 3D modelování 1 2 0 zá,– 4 2 přeřazen do povinných
3786 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HU51 Databázové systémy 1 2 0 zá,–  4  0 přeřazen do letního semestru
HU52 Moderní techniky programování 1 2 0 zá,–  4  1 přeřazen do letního semestru
HU53 3D modelování 1 2 0 zá,–  4  1 přeřazen do povinných
3788 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE51 Blízká fotogrammetrie 2 1 0 zá,zk  4  2 zrušen u IG
HE52 Dálkový průzkum Země 2 1 0 zá,zk  4  1 zrušen u IG
HE53 Digitální model terénu 2 1 0 zá,zk  4  2 zrušen u IG
3787 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 2
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HF51 Základy geotechniky 2 1 0 zá,zk 4 0
HN51 Dopravní stavby 2 1 0 zá,zk 4 0
HR51 Vodní stavby 2 1 0 zá,zk 4 0
3790 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 2 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HB51 Automatizované měřicí systémy 2 1 0 zá,zk 4 2 přeřazeno z letního semestru
HE55 Fyzikální geodézie 2 1 0 zá,zk 4 0 přeřazeno z letního semestru
Letní semestr
3785 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
BY51 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 0 0 0 –,zk 2 0
HE18 Diplomový seminář 0  4  3 0 zá,– 3 4 2 rozsah a kredity
HE20 Stavební a průmyslová geodézie (G)
Stavební a průmyslová geodézie II
2 3 2 3 0 zá,zk 5 6 2 změna předmětu
HE09 Seminář GPS
Globální navigační systémy
0 1 2 0 zá,– 2 3 2 změna předmětu
HE57 Metrologie a standardizace 0 2 2 0 zá,zk 3 4 0 zařazen jako povinný, změna rozsahu, zakončení a kreditů
Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 2 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HB51 Automatizované měřicí systémy 2 1 0 zá,zk  4  2 přeřazen do Z semestru
HE55 Fyzikální geodézie 2 1 0 zá,zk  4  0 přeřazen do Z semestru
HE59 Právní vztahy k nemovitostem 2 1 0 zá,zk 4 0 nově zařazeno u IG
HZ51 Stavební právo (G) 2 1 0 zá,zk 4 0
3789 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat  4  2
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE57 Metrologie a standardizace 0 2 0 zá,– 3 0 přeřazen do povinných pro IG
HE58 Oceňování nemovitostí 0 2 0 zá,– 3 0
HE60 Projektování geodetických a kartografických prací 0 2 0 zá,– 3 0 zrušeno
HE61 Řízení geodetické firmy 0 2 0 zá,– 3 0
HE62 Speleologické mapování 0 2 0 zá,– 3 2
HS51 Ekologické inženýrství 0 2 0 zá,– 3 0

1 povinně volitelný předmět v min rozsahu 2 hod za 1 kredit a zápočet

Volitelný předmět z nabídky 0 2 0 zá,– 1 0 volí se z nabídky pro daný rok

Geodézie a kartografie – Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

2. ročník,
obor: Geodézie a kartografie,
zaměření: Katastr nemovitostí a kartografická informatika geoinformatika

Zimní semestr
3791 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
Komplexní projekt z KN a KI
Komplexní projekt z GIS
0 4 0 –,kl 4 2 změna názvu
Územní informační systémy
Geografické informační systémy II
2 2 0 zá,zk 5 2 změna předmětu
Katastr nemovitostí IV 2 2 0 zá,zk 5 2 nový předmět
HU53 3D modelování 1 2 0 zá,– 4 2 přeřazen do povinných
3793 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HU51 Databázové systémy 1 2 0 zá,– 4 0
HU52 Moderní techniky programování 1 2 0 zá,– 4 1
HU53 3D modelování 1 2 0 zá,–  4  1 přeřazen do povinných
3797 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HF51 Základy geotechniky 2 1 0 zá,zk  4  0 zrušeno pro KNG
HN51 Dopravní stavby 2 1 0 zá,zk  4  0 zrušeno pro KNG
HR51 Vodní stavby 2 1 0 zá,zk  4  0 zrušeno pro KNG
3794 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 2
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE51 Blízká fotogrammetrie 2 1 0 zá,zk 4 2
HE52 Dálkový průzkum Země 2 1 0 zá,zk 4 1
HE53 Digitální model terénu 2 1 0 zá,zk 4 2
Letní semestr
3792 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
BY51 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 0 0 0 –,zk 2 0
HE18 Diplomový seminář 0  4  3 0 zá,– 3 4 2 změna rozsahu a kreditů
HE19 Kartografická informatika 2 3 2 3 0 zá,zk 5 6 2 změna rozsahu a kreditů
HE56 Geomatika 2 1 1 2 0 zá,zk  4  3 0 přeřazen do povinných, změna rozsahu a kreditů
HE07 Matematická kartografie 2 1 2 0 zá,zk 3 4 0 přeřazen z 1. roč., změna rozsahu a kreditů
3796 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 2 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE54 Digitální katastrální mapa 2 1 0 zá,zk  4  0 zrušeno
HE56 Geomatika 2 1 0 zá,zk  4  0 přeřazen do povinných
HE59 Právní vztahy k nemovitostem 2 1 0 zá,zk 4 0
HZ51 Stavební právo (G) 2 1 0 zá,zk 4 0 přiřazeno do KNG
3795 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat  4  2
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
HE57 Metrologie a standardizace 0 2 0 zá,– 3 0 zrušeno pro KNG
HE58 Oceňování nemovitostí 0 2 0 zá,– 3 0
HE60 Projektování geodetických a kartografických prací 0 2 0 zá,– 3 0 zrušeno
HE61 Řízení geodetické firmy 0 2 0 zá,– 3 0
HE62 Speleologické mapování 0 2 0 zá,– 3 2
HS51 Ekologické inženýrství 0 2 0 zá,– 3 0

1 povinně volitelný předmět v min rozsahu 2 hod za 1 kredit a zápočet

Volitelný předmět z nabídky 0 2 0 zá,– 1 0 volí se z nabídky pro daný rok