Inovace

Projekt OP VK na Ústavu geodézie Fakulty stavební v Brně.

OPVK - investice do rozvoje vzdělávání

Inovace studijních programů

  1. Klíčové změny ve studijních programech po akreditaci
   1. Nový studijní obor vzniklý inovací stávajícího studijního oboru u bakalářského studijního programu. Obor Geodézie a kartografie se mění na obor Geodézie, kartografie a geoinformatika.
   2. Změna studijního zaměření u navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie, kde se zaměření Katastr nemovitostí a kartografická informatika mění (inovuje) na zaměření Katastr nemovitostí a geoinformatika.

 

  1. Přesuny a změny předmětů vyplývající z inovace
   1. Zrušené předměty bez náhrady (pouze na dostudování)
    1. GE20 Pozemkové právo
    2. GE23 Bakalářský seminář I
    3. GE24 Bakalářský seminář I
    4. GE25 Bakalářská práce
    5. GE53 Počítačová grafika II
    6. HA53 Teorie grafů
    7. HE54 Digitální katastrální mapa
    8. HE60 Projektování geodetických a kartografických prací

 

   1. Předměty které se transformovaly do nových předmětů (jejich názvy mizí)
    1. GE05 Microstation
    2. GE18 Kartografie a základy GIS
    3. GE21 Vyšší geodézie a základy kosmické geodézie
    4. HE05 Fotogrammetrie a dálkový průzkum
    5. HE09 Seminář GPS
    6. HE10 Vyšší geodézie II
    7. HE13 Komplexní projekt z KN a KI
    8. HE14 Účelové geodetické sítě
    9. HE15 Územní informační systémy
    10. HE16 vedení katastru nemovitostí
    11. HE20 Stavební a průmyslová geodézie (G)

 

   1. Nové, resp. nově zavedené předměty a jejich názvy
    1. Základy programování
    2. Interaktivní grafické systémy
    3. Kartografie I
    4. Geografické informační systémy I
    5. Teoretická geodézie I
    6. Fotogrammetrie II
    7. Teoretická geodézie II
    8. Katastr nemovitostí III
    9. ArcInfo
    10. Geomédia
    11. Stavební a průmyslová geodézie I
    12. Geografické informační systémy II
    13. Globální navigační systémy
    14. Stavební a průmyslová geodézie II
    15. Komplexní projekt z GIS
    16. Katastr nemovitostí IV

 

   1. Rozdělené, respektive sloučené předměty
    1. GA03 Pravděpodobnost a matematická statistika (povinný v Bc 1. ročník) sloučen s předmětem HA51 Statistické metody (volitelný NMgr 1. ročník) do nového předmětu Pravděpodobnost a matematická statistika (povinný Bc 3. ročník).
    2. Rozdělení předmětu GE18 Kartografie a základy GIS (povinný) na dva nové předměty Kartografie I (povinný) a Geografické informační systémy I (povinný) se zvětšenou časovou dotací.

 

  1. Další změny
   1. Původní předměty u kterých došlo ke změně týdenního časového rozsahu
    1. Deskriptivní geometrie
    2. Fyzika II
    3. Počítačová grafika I
    4. Aplikovaná optika a elektronika
    5. Pozemkové úpravy
    6. Diplomový seminář
    7. Kartografická informatika
    8. Geomatika
    9. Matematická kartografie

 

   1. Původní předměty u kterých došlo ke změně zařazení do semestru
    1. Pravděpodobnost a matematická statistika
    2. Pozemní stavitelství a urbanizmus
    3. Geodetické programy
    4. Dějiny zeměměřictví
    5. Geografie
    6. Meteorologie a klimatologie
    7. Matematická kartografie
    8. Databázové systémy
    9. Moderní techniky programování
    10. Automatizované měřicí systémy
    11. Fyzikální geodézie

 

   1. Původní předměty u kterých došlo ke změně v počtu kreditů
    1. Deskriptivní geometrie
    2. Aplikovaná optika a elektronika
    3. Pozemkové úpravy
    4. Matematika IV
    5. Geodetická astronomie a kosmická geodézie I
    6. Diplomový seminář
    7. Metrologie a standardizace
    8. Kartografická informatika
    9. Geomatika
    10. Matematická kartografie

 

   1. Původní předměty u kterých došlo ke změně volitelnosti předmětů (z volitelných na povinné)
    1. Geodetické programy
    2. Databáze I
    3. Numerické metody
    4. 3D modelování
    5. Metrologie a standardizace
    6. Geomatika

 

   1. Původní předměty u kterých došlo ke změně volitelnosti pro jednotlivá zaměření
    1. Blízká fotogrammetrie
    2. Dálkový průzkum Země
    3. Digitální model terénu
    4. Právní vztahy k nemovitostem
    5. Základy geotechniky
    6. Vodní stavby
    7. Dopravní stavby
    8. Stavební právo (G)
    9. Metrologie a standardizace

 

  1. Původní předměty u kterých došlo ke změně v zakončení předmětu (zápočet, zkouška)
   1. Metrologie a standardizace