Bakalářské programy

Projekt OP VK na Ústavu geodézie Fakulty stavební v Brně.

OPVK - investice do rozvoje vzdělávání

Bakalářský studijní program: Geodézie a kartografie

Obor studia: Geodézie, kartografie a geoinformatika

Forma studia: prezenční/kombinovaná

Délka studia: 3 roky

Poznámka:

Tento přehled vyjadřuje změny schválené akreditační komisí v únoru a dubnu 2013.
Neměnil se název studijního programu, ani forma a délka studia, byla schválena změna
studijního oboru z Geodézie a kartografie
na Geodézie, kartografie a geoinformatika.
Změny mezi původním a novým obsahem uvedených oborů jsou vyznačeny přeškrtnutím původního
obsahu a vyznačením nového s identifikací změny žlutou barvou.

1. ročník,
obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika,
zaměření: nespecifikováno

Zimní semestr
3615 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GA01 Matematika I 3 3 0 zá,zk 8 0
GA02 Deskriptivní geometrie 2 3 2 0 zá,zk 5 6 0 změna v rozsahu a počtu kreditů
GB01 Fyzika I 2 2 0 zá,zk 5 2
GE01 Geodézie I 3 3 0 zá,zk 8 2
GU01 Základy informatiky 1 1 0 zá,– 2 2
GZ02 Základy práva 2 0 0 –,zk 2 0
Letní semestr
3616 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GA03 Pravděpodobnost a matematická statistika 2 2 0 zá,zk 3 0 přesun a sloučení do 3. ročníku
GA04 Matematika II 2 2 0 zá,zk 5 0
GB02 Fyzika II 2 3 2 0 zá,zk 5 2 změna v rozsahu a náplni
GE03 Geodézie II 3 3 0 zá,zk 6 2
GE04 Teorie chyb a vyrovnávací počet I 2 2 0 zá,zk 5 0
GE05 Microstation
Interaktivní grafické systémy
0 2 0 zá,– 2 2 změna předmětu
Základy programování 1 2 0 –,kl 2 2 nový předmět
GE06 Výuka v terénu I 0 0 15 –,kl 4 2

2. ročník,
obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika,
zaměření: nespecifikováno

Zimní semestr
3617 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GA05 Matematika III 2 2 0 zá,zk 5 0
GE02 Aplikovaná optika a elektronika 2 2 1 0 zá,zk 6 4 0 změna v rozsahu a počtu kreditů
GE07 Geodézie III 2 2 0 zá,zk 5 2
GE08 Teorie chyb a vyrovnávací počet II 2 2 0 zá,zk 6 0
GE09 Počítačová grafika I 2 1 2 0 –,kl 4 2 změna v rozsahu
GE10 Mapování I 2 2 0 zá,zk 4 2
GE52 Geodetické programy 0 2 0 zá,– 2 0 změna z volitelného na povinný, přesun z L do Z semestru
Letní semestr
3618 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GE11 Mapování II 3 3 0 zá,zk 6 2
GE12 Katastr nemovitostí I 2 2 0 zá,zk 5 2
GE13 Geodetické sítě 2 2 0 zá,zk 5 2
GE14 Výuka v terénu II 0 0 15 –,kl 4 2
GS01 Nauka o krajině 2 0 0 –,zk 2 0
GV01 Ekonomika 2 2 0 zá,zk 4 0
GE51 Databáze I 0 2 0 zá,– 2 0 změna z volitelného na povinný
3619 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GE51 Databáze I 0 2 0 zá,– 2 0 přesun do povinných
GE52 Geodetické programy 0 2 0 zá,– 2 0 přesun do povinných a změna semestru
GE53 Počítačová grafika II 0 2 0 zá,– 2 0 zrušeno
3625 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GU51 Informatika II 0 2 0 zá,– 2 2
GU52 AutoCAD 0 2 0 zá,– 2 2
GU53 Technologie Internetu 0 2 0 zá,– 2 2

3. ročník,
obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika,
zaměření: nespecifikováno

Zimní semestr
3620 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GE15 Fotogrammetrie I 2 2 0 zá,zk 5 2
GE16 Inženýrská geodézie I 3 3 0 zá,zk 8 2
GE17 Katastr nemovitostí II 2 2 0 zá,zk 6 1
GE23 Bakalářský seminář I 0 2 0 –,kl 2 2 zrušeno
Kartografie I 3 3 0 zá,zk 7 2 nový předmět
Geografické informační systémy I 1 2 0 zá,zk 3 2 nový předmět
GH01 Pozemní stavitelství a urbanizmus 2 2 0 zá,zk 5 0 přesun do L semestru
3621 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GE54 Dějiny zeměměřictví 2 0 0 zá,– 2 0 přesun do L semestru
GE55 Geografie 2 0 0 zá,– 2 0 přesun do L semestru
GE56 Meteorologie a klimatologie 2 0 0 zá,– 2 0 přesun do L semestru
3626 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GZ51 Psychologie 2 0 0 zá,– 2 0
GZ52 Sociologie 2 0 0 zá,– 2 0
GZ53 Komunikace a rétorika 2 0 0 zá,– 2 0
Letní semestr
3623 – Skupina povinných předmětů
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
BY01 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 0 0 0 –,zk 2 0
GE18 Kartografie a základy GIS 3 3 0 zá,zk 7 2 zrušeno
GE19 Pozemkové právo 2 0 0 –,zk 2 0 zrušeno
GE20 Pozemkové úpravy 1 2 2 0 –,kl 2 3 0 změna rozsahu a kreditů
GE21 Vyšší geodézie a základy kosmické geodézie
Teoretická geodézie I
 4  3 2 3 0 zá,zk 8 1 změna předmětu
GE22 Výuka v terénu III 0 0 10 –,kl 3 2
GE24 Bakalářský seminář II 0 3 0 zá,– 2 2 zrušeno
GH01 Pozemní stavitelství a urbanizmus 2 2 0 zá,zk 5 0 přesun ze Z semestru
Pravděpodobnost a matematická statistika 2 2 0 zá,zk 3 4 0 sloučení 2 ročníků, změna kreditů
GE25 Bakalářské práce 0 0 5 zá,– 2 0 zrušeno
3624 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GV51 Ekonomie 2 0 0 zá,– 2 0
GV52 Marketing 2 0 0 zá,– 2 0
GV53 Účetnictví 2 0 0 zá,– 2 0
3621 – Skupina povinně volitelných předmětů, vybrat 1
Kód Název Předn. Cvič. Terén Ukončení Kredity Dělení Poznámka
GV54 Dějiny zeměměřictví 2 0 0 zá,– 2 0 přesun ze Z semestru
GV55 Geografie 2 0 0 zá,– 2 0 přesun ze Z semestru
GV56 Meteorologie a klimatologie 2 0 0 zá,– 2 0 přesun ze Z semestru