Vložné

Konference GNSS 2024

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Kontakty

Za přípravný výbor: doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
odborný garant konference
Pořadatel: Ústav geodézie FAST VUT v Brně
Veveří 95, Brno 602 00
Tel.: 541 147 201 (M. Maršálková), 541 147 213 (J. Weigel)
Sekretariát: Michaela Maršálková, E-mail: marsalkova.m@fce.vutbr.cz
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305

Přihlášky na seminář

elektronicky na adrese https://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/

nebo kontaktujte pořadatele

Uzávěrka přihlášek na seminář je 22. ledna 2024 28. ledna 2024.

Vložné

  • Vložné ČR: 1 500 Kč (vč. DPH 21 %)
  • Vložné EU: 72,60 EUR (60 EUR +21 % DPH)

Před platbou vložného se zaregistrujte. Výše vložného je stejná jak pro prezenční, tak pro online účast.

Pro hlavního autora příspěvku je vložné zdarma – v jeho přihlášce je nutno tuto skutečnost uvést.

Součástí vložného je elektronický sborník, sborník abstraktů a občerstvení.

Firmy, společnosti a účastníci se mohou telefonicky nebo e-mailem přihlásit na výstavu v předsálí posluchárny, kde budou mít k dispozici panel, stůl a židle. Úhrada za vystavovací prostor s podlahovou plochou cca 10 m2 je 2 500,- Kč (vč. DPH).

Platby v korunách převodem na účet ČSOB Brno, č. ú. 111044081/0300, variabilní symbol 122300007. Dnem daňového plnění je den připsání částky na náš účet.

Na semináři není umožněna platba vložného v hotovosti, pouze převodem na účet.

Platby převodem na účet ČSOB Brno

číslo účtu (pro platby v korunách) 111044081/0300
variabilní symbol 122300007
IBAN (pro platby v Eurech) CZ15 0300 0000 0010 1732 4663
SWIFT CEKOCZP, kód banky: 0300
Majitel účtu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební