Program

Konference GNSS 2024 – program

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 26. ročník konference související s tématikou aplikací družicových metod. Program je tradičně zaměřen především na:

 • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
 • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
 • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
 • vývoj družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií
 • záměry státní správy v těchto oblastech,
 • využití v geodézii, geomatice, geodynamice a dalších geovědách
 • zkušenosti v oblasti geodézie, katastru a dalších oborů

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol
a některých podniků a organizací.

Součástí programu je výstava firem zabývajících se prodejem geodetických, navigačních a dalších přístrojů a zařízení.

Konference se uskuteční v prezenční i on-line formě.

Rámcový program konference

8:30 – 9:30 prezence účastníků,

9:30 – 12:15 zahájení, 1. a 2. blok referátů

12:15 – 13:00 polední přestávka,

13:00 – 15:00 3. blok referátů s krátkou diskusí,

15:00 – 15:30 diskuze a závěr konference

Jednacími jazyky konference je čeština, slovenština a angličtina

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

Odborný/vědecký výbor konference:

Předseda:

 • prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – VUT v Brně

Členové:

 • doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. – VUT v Brně
 • doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. – VUT v Brně
 • Ing. Branislav Droščák, PhD. – GKÚ Bratislava
 • Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. – STU Bratislava
 • prof. dr. hab. inž. Bernard Kontny – UP Wroclaw,
 • doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. VÚGTK Zdiby
 • Ing. Michal Kuruc, Ph.D. – VUT v Brně
 • Asst. Prof. Danijel Šugar, PhD – University of Zagreb
 • Ing. Jan Řezníček, Ph.D –  ZÚ Praha

Organizační výbor:

 • Ing. Alena Berková
 • Ivo Grebík
 • Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.
 • Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.
 • Michaela Maršálková
 • Ing. Jakub Nosek
 • Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Mediálními partnery semináře jsou časopisy Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor.