Program

GNSS seminář 2023 – program

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 25. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací družicových metod. Program semináře je tradičně zaměřen především na:

  • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
  • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
  • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
  • vývoj družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií
  • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
  • využití v geomatice a geodynamice
  • zkušenosti v oblasti katastru

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol
a některých podniků a organizací.

V rámci semináře bude uspořádána firemní výstava geodetických přístrojů a softwarů.

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o možnost účastnit se GNSS semináře on-line, rozšiřujeme letos formu konání semináře o tuto variantu. On-line účast bude umožněna prostřednictvím platformy MS Teams. Účastníkům, kteří při registraci projeví zájem o tuto formu účasti, budou před konáním semináře zaslány bližší informace.

UPOZORNĚNÍ pro přednášející:

Prezentace z tohoto semináře budou po jeho skončení poskytnuty účastníkům na webových stránkách semináře.
V případě, že některý z autorů nebude souhlasit se zveřejněním prezentace, nebude tato prezentace umístěna na webových stránkách.

Program semináře

8:30 – 9:30 Prezence
   
9:30 Úvod
9:40 Droščák Branislav, Bublavý Ján: Novinky z oblasti poskytovania údajov o bodoch GZ a rezortnej transformačnej služby na Slovensku
10:00 Řezníček Jan: Současné činnosti Zeměměřického úřadu při správě geodetických základů
10:20 Taraba Pavel: GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v roce 2022 a jejich naplnění
   
10:40 – 11:00 Přestávka
   
11:00 Švábenský Otakar, Pospíšil Lubomil, Weigel Josef: 30 let geodynamického výzkumu na území Severní Moravy
11:15 Šugar Daniel, Blagus Luka, Bačič Željko: Assesment of CROPOS GNSS Stations Stability after the Petrinja 2020-2021 Earthquake Series
11:30 Pitoňák Martin a kol.: Validácia gridov gravitačných gradientov pomocou výškových anomálií v Nórsku, Česku a na Slovensku
11:45 Vystoupení firem – (Geoobchod, GEFOS, GEOPEN, GEOTRONICS Praha, 3gon Positioning, TOPGEOSYS)
   
12:40 – 13:15 Polední přestávka
   
13:15 Šprlák Michal, Han Shin-Chan, Pitoňák Martin, Novák Pavel: Merania družicovej misie GRAIL a senzoru LOLA riešia otázku konvergencie/divergencie analytického pokračovania vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií
13:30 Smolík Karol, Ferianc Martin, Butkovská Simona: Test RTK merania na nejbližšiu referenčnú stanicu v službe SKPOS
13:45 Nosek Jakub, Václavovic Pavel: Přesné GNSS řešení v reálném čase s využitím různých korekčních modelů
14:00 Gerhátová Lubomíra: Spracovanie korelovaných meraní
14:15 Marcin Mikoś, Kamil Kazmierski, Krzysztof Sośnica: Quality of Multi-GNSS Precise Point Positioning Using Stochastic Modeling of the Clock Parameter
14:30 Grzegorz Marut, Emilia Biczel: Quality Analysis of Low-cost Multi-band GNSS Receivers and Antennas
14:45 Trnka Petr, Belinger Jiří, Šprlák Michal, Pitoňák Martin, Novák Pavel: Vliv vzdálených zón pro integrální transformace: teorie a implementace
   
15:00 – 15:30 Diskuze, závěr

Mediálními partnery semináře jsou časopisy Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor.