Program

Konference GNSS 2024 – program

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 26. ročník konference související s tématikou aplikací družicových metod. Program je tradičně zaměřen především na:

 • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
 • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
 • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
 • vývoj družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií
 • záměry státní správy v těchto oblastech,
 • využití v geodézii, geomatice, geodynamice a dalších geovědách
 • zkušenosti v oblasti geodézie, katastru a dalších oborů

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol
a některých podniků a organizací.

Součástí programu je výstava firem zabývajících se prodejem geodetických, navigačních a dalších přístrojů a zařízení.

Konference se uskuteční v prezenční i on-line formě.

Program konference

8:30 – 9:30	Prezence
 	 
9:30	Úvod
9:40	Ferianc Martin, Smolík Karol: Činnosti národného servisného centra SKPOS
10:00	Řezníček Jan: Aktuální stav sítě CZEPOS a databáze bodových polí
10:20	Jančovičová Miroslava, Droščák Branislav, Bublavý Ján: Nová národná realizácia výškového 
    systému EVRS na Slovensku
 	 
10:40 – 11:00	Přestávka
 	 
11:00	Belinger Jiří, Pitoňák Martin, Trnka Petr, Novák Pavel, Šprlák Michal: Odhad globální 
    střední kvadratické chyby výšky geoidu vypočítané pomocí integrálních transformací
11:15	Švábenský Otakar, Pospíšil Lubomil: Využití GNSS metod při mapování regionálních 
    tektonických struktur
11:30	Kaczmarek Adrian, Rohm Witold, Klingbeil Lasse, Tchórzewski Janusz: Real-Time fusion of 
    senzors for navigation
11:45	Vystoupení firem – (3gon Positioning, GEOPEN, Geoobchod, GEFOS, GEOTRONICS, TOPGEOSYS)
 	 
12:40 – 13:15	Polední přestávka
 	 
13:15	Kazmierski Kamil, Hadas Tomasz, Kudłacik Iwona, Marut Grzegorz, Madraszek Szymon: 
    Applications of Galileo High Accuracy Service 
13:30	Kostelecký Jakub: Praktické aspekty měření Real-Time Kinematic s aparaturami Topcon HiPer+ 
    a Trimble SPS855 v sítích CZEPOS a TOPNET
13:45	Nosek Jakub, Douša Jan, Václavovic Pavel, Kala Michael: Posouzení Galileo High Accuracy 
    Service
14:00	Trnka Petr, Pitoňák Martin, Belinger Jiří, Novák Pavel, Šprlák Michal: Nový program na 
    výpočet vlivu vzdálených zón pro integrální transformace
14:15	Bureš Jiří, Vystavěl Ondřej: Přesné určování polohy bodů železničního bodového pole 
    technologií GNSS v provozních podmínkách
14:30	Taraba Pavel: Síť trigonometrických bodů I. řádu JTSK a její propojení s realizací systému 
    ETRS89 v ČR
14:45	Tomaštík Julián: Posúdenie možností sledovania fenologického stavu vegetácie na základe 
    kvalitatívnych charakteristík GNSS signálov

15:00	Šugar Danijel, Ukas Mladen: A novel PPK GNSS processor titan in assessment of Earthquake 
    kinematics
 	 
15:15 – 15:45	Diskuze, závěr

Jednacími jazyky konference je čeština, slovenština a angličtina

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

Odborný/vědecký výbor konference:

Předseda:

 • prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – VUT v Brně

Členové:

 • doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. – VUT v Brně
 • doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. – VUT v Brně
 • Ing. Branislav Droščák, PhD. – GKÚ Bratislava
 • Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. – STU Bratislava
 • prof. dr. hab. inž. Bernard Kontny – UP Wroclaw,
 • doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. VÚGTK Zdiby
 • Ing. Michal Kuruc, Ph.D. – VUT v Brně
 • Asst. Prof. Danijel Šugar, PhD – University of Zagreb
 • Ing. Jan Řezníček, Ph.D –  ZÚ Praha

Organizační výbor:

 • Ing. Alena Berková
 • Ivo Grebík
 • Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.
 • Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.
 • Michaela Maršálková
 • Ing. Jakub Nosek
 • Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Mediálními partnery semináře jsou časopisy Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor.