Pozvánka

GNSS seminář 2023

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně

pořádá

25. ročník semináře s mezinárodní účastí

DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU

Seminář se koná

ve čtvrtek dne 2. února 2023

v posluchárně D 182 Fakulty stavební VUT v Brně, Brno – Veveří 95

Mediálními partnery semináře jsou časopisy Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor.