CADM

Permanentní GNSS stanice CADM je umístěna v rámci výzkumného centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) v Brně. Stanice byla zprovozněna v prosinci 2017 a od té doby nepřetržitě zaznamenává data z družic systémů GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a SBAS. Stanice je vybavena přijímačem Trimble NetR9 a anténou Trimble Zephyr Geodetic 2 RoHS (absolutní kalibrace TRM57971.00_NONE.atx), která je umístěna na pilíři s nucenou centrací. Observační GNSS data jsou registrována s 1s intervalem a jsou ukládána do hodinových souborů v interním formátu Trimble T02 do interní paměti přijímače.

Základní parametry stanice CADM:

Podporované GNSS.........: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS
Interval záznamu.........: 1 s
Elevační maska...........: 0°

Přijímač.................: Trimble NetR9, s.n. 5423R48793
Anténa...................: Trimble Zephr Geodetic 2 RoHS (TRM57971.00 NONE), 5000119368
Offsety antény (U, N, E).: 0.000 m, 0.000 m, 0.000 m

Zpracování a distribuce observačních dat

Hodinové soubory s 1s observačními daty jsou každou hodinu z paměti přijímače automaticky stahovány pomocí pracovní stanice Linux umístěné na Ústavu geodézie VUT v Brně. Tyto soubory jsou následně převedeny do standardního formátu RINEX 3.05, přejmenovány dle platných konvencí a komprimovány (číselně pomocí Hatanaka komprese programem CRX2RNX a binárně programem GZIP). V rámci konverze jsou upravována i metadata v hlavičkách RINEX souborů.

Z hodinových souborů je každý den vytvářen denní soubor s intervalem měření 30 s pomocí aplikace G-Nut/Anubis. Všechny soubory jsou zálohovány na interním úložišti Ústavu geodézie a distribuovány jsou přes online úložiště https://owncloud.cesnet.cz/.

Kontrola kvality GNSS dat

Nad všemi observačními daty je prováděna kvantitativní a kvalitativní kontrola kvality pomocí aplikace G-Nut/Anubis Pro. Sledovány jsou zejména parametry jako: počet dostupných družic jednotlivých systémů, poměr očekávaných/získaných observací, minimální elevace družic, délka záznamu v rámci dne, multipath a počet cycle-slip.

Kvalitativní kontrola je prováděna pomocí kosolidovaných navigačních zpráv distribuovaných Geodetickou observatoří Pecný (DOI:10.24414/c4ba-kf16).

Vybrané indikátory kvality jsou vizualizovány formou grafů, které jsou dostupné vždy při distribuci nového RINEX souboru na úložiště https://owncloud.cesnet.cz/.

Souřadnice stanice

Souřadnice stanice CADM v ETRS89 (ETRF2000) byly určeny v rámci řešení bakalářské práce Karolíny Nosálkové Konsolidace a zpracování dat z permanentní GNSS stanice CADM. Stanice CADM byla připojena na nejbližší permanentní stanice EUREF Permanent Network (EPN) – TUBO, CPAR, KUNZ s využitím observací z let 2018–2021 v programu Trimble Business Center a pomocí dalších Matlab skriptů (detekce odlehlých hodnot, výpočet finálních souřadnic, …).

REFERENČNÍ RÁMECXYZ
ETRF 2000 (2010.00)3999588.77831190109.75264807943.3966
ITRF2014 (2010.00)3999588.37931190110.06004807943.7068

Služby Real Time Kinematic (RTK)

Stanice CADM podporuje i přenos observačních dat (korekcí) pro využití v GNSS-RTK. Data jsou distribuována pomocí vlastního NTRIP Casteru v formátech RTCM 3.2 a CMRx.

Adresa NTRIP casteru..: netr9.admas.vutbr.cz
Port..................: 2101
Mountpoint............: CADM00CZE
Uživatel..............: cadmrtk
Heslo.................: cadmbrno

V případě zájmu lze spustit další 2 NTRIP castery s formáty dat:

RT27
CMR, CMR+, CMRx
RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2
BINEX (sampling rate 10 min - 50 Hz)

Real-Time moitoring troposféry

Stanice CADM je zahrnuta do testovacího real-time monitoringu troposféry, který lze interaktivně zobrazit na https://www.pecny.cz/RT-TROPO/.

Poděkování

Stanice CADM vznikla z projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0097 AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie a projektu specifického výzkumu VUT v Brně FAST-J-22-7997 Využití atmosférických produktů pro zrychlení řešení GNSS PPP ambiguit.

Děkujeme firmě G-Nut Software s.r.o. (https://gnutsoftware.com/) za poskytutí programu G-Nut/Anubis Pro pro kontrolu kvality GNSS dat a manipulaci s observačími daty.

Děkujeme Geodetické observatoři Pecný (https://www.pecny.cz/) za vytvoření a údržbu archivu s konsolidovanými multi-GNSS navigačními zprávami (DOI:10.24414/c4ba-kf16).

Děkujeme autorům aplikací GZIP, CRX2RNX, datového úložiště https://owncloud.cesnet.cz/ a Ing. Lukášovi Bělochovi za prvotní návrh vizualizací výsledků kontroly kvality.