Vložné

GNSS seminář 2022

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Kontakty

Za přípravný výbor: doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
odborný garant semináře
Ústav geodézie FAST VUT v Brně
Pořadatel: Ústav geodézie FAST VUT v Brně
Veveří 95, Brno 602 00
Tel.: 541 147 201 (M. Maršálková), 541 147 213 (J. Weigel)
Sekretariát: Michaela Maršálková, E-mail: marsalkova.m@fce.vutbr.cz
IČ: 00216305
DIČ: CZ-00216305

Přihlášky na seminář

elektronicky na adrese http://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/

nebo kontaktujte pořadatele

Uzávěrka přihlášek na seminář je 24. ledna 2022.

Vložné

  • Vložné ČR (vč. DPH 21 %): 1 400 Kč 600 Kč
  • Vložné EU (subjekty s registrací k dani): 20 EUR
  • Vložné EU (subjekty bez registrace k dani): 24.20 Kč (20 EUR +21 % DPH)

Pro hlavního autora příspěvku je vložné zdarma – v jeho přihlášce je nutno tuto skutečnost uvést.

Součástí vložného je elektronický sborník příspěvků.

Zájemci o kratší reklamní příspěvky zařazené do programu semináře či reklamní prostor v elektronickém sborníku se mohou hlásit telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontakty. Cena za celostránkový reklamní leták ve sborníku je 500 Kč, cena za reklamní vystoupení v délce do 7 minut je 2000 Kč (jeden celostránkový leták v ceně). Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Platby v korunách převodem na účet ČSOB Brno, č. ú. 111044081/0300, variabilní symbol 122100003. Dnem daňového plnění je den připsání částky na náš účet.

Na semináři není umožněna platba vložného v hotovosti, pouze převodem na účet.

Platby převodem na účet ČSOB Brno

číslo účtu (pro platby v korunách) 111044081/0300
variabilní symbol 122100003
IBAN (pro platby v Eurech) CZ15 0300 0000 0010 1732 4663
SWIFT CEKOCZP, kód banky: 0300
Majitel účtu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební