Vložné

GNSS seminář 2019

 

Program

Kontakty a vložné

Registrace

 

Kontakty

Za přípravný výbor: doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
odborný garant semináře
Ústav geodézie FAST VUT v Brně
Pořadatel: Ústav geodézie FAST VUT v Brně
Veveří 95, Brno 602 00
Tel.: 541 147 201 (M. Maršálková), 541 147 213 (J. Weigel)
Sekretariát: Michaela Maršálková, E-mail: marsalkova.m@fce.vutbr.cz
IČ: 00216305
DIČ: CZ-00216305

Přihlášky na seminář

elektronicky na adrese http://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/

nebo kontaktujte pořadatele

Uzávěrka přihlášek na seminář je 22. ledna 2020.

Vložné

  • Vložné (vč. DPH): 1 300 Kč
  • Vložné (vč. DPH): 50 EUR (osoby registrované k dani v EU se sídlem mimo ČR)
  • Vložné (bez DPH): 1 075 Kč (pro zaměstnance VUT v Brně)

Pro hlavního autora příspěvku je vložné zdarma – v jeho přihlášce je nutno tuto skutečnost uvést.

Součástí vložného je tištěný sborník a občerstvení. Sborník bude účastníkům vydán při prezenci. Možnost přiobjednání sborníku v ceně 250,- Kč vč. DPH.

Firmy, společnosti a účastníci se mohou telefonicky nebo e-mailem přihlásit na výstavu v předsálí posluchárny, kde budou mít k dispozici panel, stůl a židle. Úhrada  za vystavovací  prostor s podlahovou plochou cca 10 m2 je 2 200,- Kč (vč. DPH). 

Platby v korunách převodem na účet ČSOB Brno, č. ú. 111044081/0300, variabilní symbol 12900006. Dnem daňového plnění je den připsání částky na náš účet.

Na semináři není umožněna platba vložného v hotovosti, pouze převodem na účet.

Platby převodem na účet ČSOB Brno

číslo účtu (pro platby v korunách) 111044081/0300
variabilní symbol 12900006
IBAN (pro platby v Eurech) CZ15 0300 0000 0010 1732 4663
SWIFT CEKOCZP, kód banky: 0300
Majitel účtu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Dnem daňového plnění je den připsání částky na účet VUT v Brně.
V případě platby převodem po 22. lednu 2020 je třeba důvěryhodným způsobem u prezence prokázat, že vložné již bylo nebo bude uhrazeno.