ISPRS 2016

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra v Praze. Organizátoři se rozhodli uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS, aby umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky. Novou části odborného programu jsou:
– National Mapping and Cadastre Agency Forum
– Space Agency Forum
Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT.
Vložné:
– na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč)
– na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč).
 
Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.
Bližší informace Vám podá Ing. Kuruc (kuruc.m@fce.vutbr.cz).