Copernicus Masters 2016

Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vypsala studentskou soutěž zaměřenou na nové možnosti využití dat z družicových navigačních systémů. Soutěž Copernicus Masters představuje velkou příležitost pro studenty získat finanční odměnu a možnost realizovat jejich nápad v oblasti nového využití dat Copernicus v praxi.

Více informací naleznete na webu Českého kosmického portálu nebo na stránkách projektu Copernicus Masters.