UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Kde všude se GEODET uplatní ? Máme dobrou zprávu, je z čeho vybírat !

Geodetické firmy

 • geodetické práce ve výstavě (tvorba mapových podkladů pro projekty, vytyčování staveb v terénu, kontrolní měření a měření skutečného provedení stavby po dokončení)
 • tvorba 3D modelů měst a budov pomocí nejmodernějších technologií
 • oblast katastru nemovitostí (tvorba geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků)
 • zaměřování průběhu inženýrských sítí
 • speciální činnosti (měření v průmyslu, důlní měřictví, měření podzemních staveb)
 • podklady pro projektování BIM

Státní správa

 • práce na katastrálních úřadech (kontrola geometrických plánů vyhotovených geodety, aktualizace katastrální mapy, tvorba bodových polí)
 • územní plánování
 • pozemkové úpravy
 • správa GIS mapových podkladů měst a obcí

Další aplikace geodetických technologií

 • geodetické práce při těžbě surovin, geodetický monitoring ropných plošin
 • prostorové analýzy pro systémy řízení rizik a ochrany obyvatel
 • přesná navigace stavebních strojů, přesné zemědělství, PRŮMYSL 4.0

Věda a výzkum

Čeští vědečtí pracovníci v oblasti geodézie jsou uznávaní po celém světě.

 • monitoring pohybu kontinentů, sledování výšky hladiny oceánů, detekce zemětřesení a určování rozměrů zemského tělesa
 • tvorba modelů tíhového pole země, gravimetrické měření
 • sledování drah družic navigačních systémů, rozvoj evropského systému Galileo
 • monitoring počasí družicovými metodami a zpřesňování meteorologických modelů