co je to geodézie?

CO JE TO GEODÉZIE ?

Činnost moderního geodeta se významně liší od činnosti geodeta či chcete-li zeměměřiče nedávné minulosti. Ne, že by se nepohyboval v terénu, že by nepřeváděl terén a lidské výtvory v něm do podoby čísel, map a 3D modelů. Tato část zůstala, jen se zásadně změnily nástroje, které geodet používá.

Žijeme v informační době a informace o zemském povrchu a objektech na něm dodávají projektantům geodeti. Projekty následně vytyčují (vyznačují) v terénu, kontrolují geometrickou stránku realizace staveb, dokumentují jejich skutečné provedení. A nejde jen o stavby.

Myslíš že je to vše, kde se geodet uplatní?

Zdaleka ne ! Znáte ortofotomapy, street view, nebo 3D modely terénu?

Tak právě ty vytváří GEODETI.

Vytváříme i mapové portály měst, inženýrských sítí a kulturních památek. Zpracováváme data z nejmodernějších technologií.

Zajímá tě spíše oblast katastru nemovitostí? Dobrá volba!

Můžeš pracovat na katastrálním úřadě a kontrolovat výsledky jiných geodetů. Každý den vznikají nové budovy, mění se vlastnická práva a zpřesňují se stávající katastrální mapy. Geodeti tvoří obsah katastrálních map v celé České republice.

Případně se můžeš věnovat pozemkovým úpravám a podílet se tak na obnově přirozené funkce krajiny. Díky Tobě bude naše krajina pestrá, vhodná pro život zvířat i lidí a zároveň trvalé zemědělsky využitelná.

Cítíš se býti vědcem? Vítej mezi námi!

Pomocí navigačních družic monitorujeme pohyb kontinentů, určujeme přesné parametry pohybu a rozměry Země, nebo také monitorujeme zemětřesení a tsunami.

Z našich dat se určuje intenzita tání ledovců i vzestup hladin oceánů. Nechceš zůstávat na Zemi? Podívej se na oblohu. I tam je spousta práce pro GEODETY. Můžeš určovat dráhy družic, z družicových dat modelovat tíhové pole Země či studovat slapové síly na Zemi působící .