GNSS seminář

GNSS seminář 2020

 

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně

každoročně pořádá

23. ročník semináře s mezinárodní účastí

 

DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU

 

Seminář se uskutečnil

ve čtvrtek dne 30. ledna 2020

v posluchárně D 182 Fakulty stavební VUT v Brně, Brno – Veveří 95

 

Témata referátů

 • Weigel, J., Berková, A.:
  (prezentace) Stručná historie výuky na české technice v Brně
 • Řezníček, J.:
  (prezentace) Aktuální stav CZEPOS a aplikace databáze bodových polí
 • Smolík, K., Droščák, B., Ferianc, M., Steinhubel, M., Roháček, M.:
  (prezentace) Prínos družicových systémov Gallileo a BeiDou pre meranie v reálnom čase
 • Taraba, P.:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2019 a jejich naplnění
 • Pitoňák, M., Šprlák, M., Novák, P., Tenzer, R.:
  (prezentace) Validácia gridov gravitačných gradientov z mise GOCE pomocou metódy spektrálnej kombinácie
 • Nosek, J., Kuruc, M., Kalvoda, P., Volařík, T., Hoffmannová, L., Otrusinová, J., Stránská, P.:
  (prezentace) Porovnání přesnosti vybraných služeb PPP v reálném čase
 • Czikhardt, R., Papčo, J., Bakoň, M., Droščák, B.:
  (prezentace) InSAR geodézia, súčasné možnosti a výzvy
 • Šprlák, M., Ghobadi-Far Khorso, Shin-Chan Han:
  (prezentace) Určenie plošnej hmotnosti pomocou GRACE a GRACE-FO
 • Kaczmarek, A., Kontny, B.:
  (prezentace) The Presence of Geophysical Earth Crust Deformation Signals in the GNSS Coordinates Time Series
 • Gerhátová, Ĺ.:
  (prezentace) Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS
 • Kostelecký, J., Filler, V., Kostelecký, J.:
  (prezentace) Aplikace GNSS – geodynamika západní části Korintského zálivu
 • Ferianc, M., Droščák, B.:
  (prezentace) Geokinematika Slovenska na základě údajov z SKPOS
 • Leitmannová, K., Gálová, L., Michalík, Ĺ.:
  (prezentace) Projekt leteckého laserového skenovania SR a tvorby digitálneho modelu reliéfu

Předchozí ročníky