GNSS seminář

GNSS seminář 2020

Program

Kontakty a vložné

Registrace

 

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně

pořádá

23. ročník semináře s mezinárodní účastí

 

DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU

 

Seminář se koná

ve čtvrtek dne 30. ledna 2020

v posluchárně D 182 Fakulty stavební VUT v Brně, Brno – Veveří 95