GNSS seminář

GNSS seminář 2022

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně

pořádá

24. ročník semináře s mezinárodní účastí

DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU

Seminář se koná

ve čtvrtek dne 3. února 2022

on-line formou