GNSS seminář

GNSS seminář 2018

Témata referátů

 • Řezníček J.:
  (prezentace) Vývoj služeb CZEPOS a webových aplikací Databází bodových polí
 • Droščák B.:
  (prezentace) Vývoj polohových geodetických základov na Slovensku od rozdelenia ČSFR po súčastnosť
 • Taraba P.:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2017 a jejich naplnění
 • Kalivoda M., Mališ M.:
  (prezentace) Geodetické referenčné systémy a ich transformácie v EPSG databáze
 • Kontny B., Mąkolski K., Kaczałek M.:
  Zastosowanie pomiarów satelitarnych w badaniach geodynamicznych w polskich Sudetach
 • Šantora D.:
  (prezentace) Nové technologie v GNSS přijímačích Leica
 • Rucký A.:
  (prezentace) Permanentní GNSS síť – GEOORBIT
 • Majkráková M., Papčo J., Droščák B.:
  (prezentace) Výskum recentných vertikálnych pohybov na území Slovenska
 • Nágl J., Řezníček J.:
  (prezentace) Výpočet nové verze převodních tabulek pro transformaci mezi referenčními systémy S-JTSK a ETRS89 (verze 2017-10)
 • Bublavý J., Droščák B., Polláková M.:
  (prezentace) Spresňovanie polôh bodov Štátnej Nivelačnej Siete na území SR
 • Špánik P., Hefty J., Gerhátová Ľ., Papčo J.:
  (prezentace) Prvé skúsenosti so spracovaním raw GNSS dát zo zariadení so systémom Android
 • Štěpánek P., Filler V., Buday M.:
  (prezentace) Současná témata řešená v rámci analytického centra mezinárodní služby International DORIS Service na GO Pecný
 • Smolík, K.:
  (prezentace) Analýza meraní používateľov SKPOS z pohĺadu rýchlosti fixácie
 • Janus P.:
  (prezentace) Přesnost přijímače GARMIN GPSMap 64s s využitím systému EGNOS
 • Bureš J., Kostelecký J.:
  (prezentace) Analýza Jednotného transformačního klíče verze 1202 pro účely železniční geodézie
 • Bárta L.:
  (prezentace) Budování přesného bodového pole a geometrické vlastnosti virtuálních realizací S-JTSK
 • Martinek M.:
  (prezentace) Trimble GNSS řešení a síť referenčních stanic VRS Now CZ
 • Topgeosys s.r.o.
  (prezentace) Firemní prezentace