GNSS seminář

GNSS seminář 2019

ve čtvrtek dne 24. ledna 2019 se konal 22. ročník semináře s mezinárodní účastí

DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU

v rámci 120. let výročí VUT

 

Témata referátů

 • Weigel, J.:
  (prezentace) Zahájení s připomínkou několika výročí (B.Kladivo, A.Semerád, J.Liesganig)
 • Řezníček, J.:
  (prezentace) Aktuální stav CZEPOS a aplikace nových převodních tabulek
 • Droščák, B., Bublavý, J.:
  (prezentace) Novinky služby SKPOS a poskytovania údajov o bodoch geodetických základov
 • Taraba, P.:
  (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2018 a jejich naplnění
 • Filler, V.,Kostelecký, J.:
  (prezentace) Monitoring permanentních stanic GNSS na geodetické observatoři Pecný
 • Firemní prezentace (GEFOS, GEOTRONICS)
 • Ferianc, M., Smolík, K.:
  (prezentace) SKPOS quality control – nová aplikácia na monitorovanie kvality údajov referenčných staníc SKPOS
 • Doleček, M.:
  (prezentace) Cloudové služby ve světě GNSS a nejen tam
 • Žalud, L., Gábrlík, P., Lázna, T., Jílek, T., Burian, F.:
  (prezentace) Využití GNSS pro robotické měření radiační kontaminace
 • Špánik, P., Papčo, J., Gerhátová, Ľ., Hefty, J.:
  (prezentace) Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS
 • Pitoňák, M., Šprlák, M., Novák, P., Tenzer, R.:
  (prezentace) Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE
 • Švábenský, O., Pospíšil, L.:
  (prezentace) Morfostrukturní a geofyzikální analýza vybraného území v rámci GNSS sítě Morava
 • Gašinec, J., Gašincová, S., Staňková, H., Černota, P., Zelizňáková, V.:
  (prezentace) Meranie vodorovných posunov na vodných stavbách prostredníctvom GNSS 85
 • Buday, M., Vatrt, V., Machotka, R.:
  (prezentace) Numerický výpočet rozdielu geoidu a kvazigeoidu pre územie Českej a Slovenskej republiky
 • Kratochvíl, V., Šturcová, M.:
  (prezentace) K interpretaci rozdílů dvojic GNSS-RTK měření
 • Komárek, J., Machotka, R.:
  (prezentace) Geodetické činnosti při stavbě zemní sypané hráze

Předchozí ročníky