3D model Kaple svaté Barbory v Rudicích

Charakteristika objektu

Kaple svaté Barbory je sakrální stavba vybudovaná v letech 1999–2002 v obci Rudice v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Kaple má rozměry přibližně 15 a 12 m, výška střechy dosahuje 7 m a věž kaple má výšku 11 m. Stěny kaple jsou tvořeny opracovanými kameny. Některé části konstrukce jsou zvýrazněny pruhy bílé jemnozrnné omítky.

Technologie tvorby 3D modelu

Kolem zájmových objektů byly stabilizovány body pomocné měřické sítě. Předběžné souřadnice těchto bodů byly získány metodou GNSS RTK aparaturou Trimble R8s. Terestrické měření bylo provedeno totální stanicí Trimble S8 HP. Body měřické sítě byly polohově a výškově vyrovnány metodou nejmenších čtverců jako volná síť. Vlícovací a kontrolní body, rovnoměrně rozmístěné na fasádách objektů byly přirozeně signalizovány. Odhad směrodatných 3D odchylek vlícovacích a kontrolních bodů je 2–3 mm.

Kaple byla snímkována pomocí mobilního telefonu Xiaomi Mi10T Pro a pomocí UAV DJI Phantom 3 Advanced. 3D model byl vytvořen na základě 1047 snímků v programu Agisoft Metashape.

Odhad přesnosti 3D modelu charakterizované 3D směrodatnou odchylkou je 6,7 mm. Rozlišení modelu je přibližně 3 mm.

Ukázka 3D modelu kaple (bez textury)
Ukázka 3D modelu kaple (s texturou)

Další reference

NOSEK, J.; KALVODA, P. Využití low-cost kamer pro tvorbu texturovaných 3D modelů. Telč: 2022.

Nosek, Jakub; Kalvoda, Petr (2022): 3D model of the chapel of Saint Barbara in Rudice. figshare. Online resource. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21657419.v1