Pro uchazeče

Informace pro uchazeče

Bakalářský studijní program: Geodézie a kartografie, titul: Bc.

Navazující magisterský studijní program: Geodézie a kartografie, titul: Ing.

Doktorský studijní program: Geodézie a kartografie, titul: Ph.D.

 

Pojď studovat geodézii!