Odborný seminář k jubilejním 80. narozeninám doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc.

Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskuteční odborný seminář na téma VLIV VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA VÝSLEDKY GEODETICKÝCH MĚŘENÍ PŘI POUŽITÍ SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ.

Seminář je součástí doprovodného odborného programu ke 120. výročí založení Vysokého učení technického v Brně a současně je uspořádán k významnému životnímu jubileu 80. narozenin doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc., dlouholetého vedoucího Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně.Více informací naleznete na stránkách semináře: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A118/