ISPRS 2016

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra v Praze. Organizátoři se rozhodli uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS, aby umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky. Novou části odborného programu jsou:
– National Mapping and Cadastre Agency Forum
– Space Agency Forum
Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT.
Vložné:
– na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč)
– na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč).
 
Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.
Bližší informace Vám podá Ing. Kuruc (kuruc.m@fce.vutbr.cz).

Copernicus Masters 2016

Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vypsala studentskou soutěž zaměřenou na nové možnosti využití dat z družicových navigačních systémů. Soutěž Copernicus Masters představuje velkou příležitost pro studenty získat finanční odměnu a možnost realizovat jejich nápad v oblasti nového využití dat Copernicus v praxi.

Více informací naleznete na webu Českého kosmického portálu nebo na stránkách projektu Copernicus Masters.

Představení firmy Exact

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se uskuteční prezentace firmy Exact. Zástupci firmy budou hovořit o geodetických projektech v Norsku a Švédsku a možnostech pracovních stáží.

Přednáška proběhne v učebně B206 v 15:00.

Exact_plakat

Kurz LATEXu

Chcete dodat Vaší bakalářské, diplomové nebo disertační práci profesionální vzhled? Právě pro Vás je potom určen kurz LATEXu, jedná se o systém na přípravu dokumentů poskytující vysokou kvalitu sazby. Může být použit pro jakoukoliv formu publikace – závěrečné práce, odborné texty, články, semestrální práce apod.
Více informací naleznete zde.

Den otevřených dveří 16. 1. 2016

Je tu druhý slibovaný den otevřených dveří, na který bychom chtěli pozvat zájemce o studium a jejich rodiče. Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. 1. 2016 od 10:00 v aule v budově A. Prosíme všechny, kteří budou mít zájem dorazit do auly, aby přišli nejpozději do 9:45. V aule se dozvíte všeobecné informace o škole a studiu, pak bude následovat informativní schůzka na ústavu a pro zájemce bude připravena prohlídka ústavu. Tešíme se na vaši návštěvu.
Bližší informace naleznete zde.

Geopárty 2015

Studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia pořádají tradiční akci při příležitosti přivítání studentů 1. ročníku bakalářského studia do Cechu geodetického – Geopárty 2015. Bližší informace naleznete zde.

Geoparty_2015

 

Gravimetrické měření na Fakultě stavební

Ve dnech 14.-17.9.2015 proběhlo na Fakultě stavební gravimetrické měření, v rámci kterého byly připojeny do České gravimetrické sítě dva nové tíhové body. Jeden z nich (absolutní tíhový bod) se nachází v suterénu budovy „Z“, druhý je mezi budovami „A“ a „B“.

2015_09_Gravimetricke_mereni_01 2015_09_Gravimetricke_mereni_02