Studijní materiály

Výuka

Studijní materiály:

 

Výukové materiály jednotlivých vyučujících:

 

Šablona pro tvorbu závěrečných prací

  • šablona Word
    • Nezávazná šablona s nastavením formátování textu závěrečné práce. Úvodní strany práce je nutné vždy upravit dle požadavků aktuální směrnice VUT, tedy nahradit titulními stranami generovanými v intranetu.