Nabízené studijní programy

Pod záštitou ústavu geodézie je nabízeno celkem 5 studijních programů:

Kód Název Typ Forma studia Zkratka Délka studia Titul Předměty
B3646 Geodézie a kartografie bakalářský prezenční G 3 roky Bc. rozpis
B3646 Geodézie a kartografie bakalářský kombinovaný GK 3 roky Bc. rozpis
N3646 Geodézie a kartografie navazující magisterský prezenční H 2 roky Ing. rozpis
P3646 Geodézie a kartografie doktorský prezenční I 3 roky Ph.D. rozpis
P3646 Geodézie a kartografie doktorský kombinovaný IK 3 roky Ph.D. rozpis

Bakalářské studijní programy jsou obecně zaměřené. V navazujícím magisterském studijním programu je pro druhý ročník studia možný výběr ze dvou zaměření: „Katastr nemovitostí a kartografická informatika“ a „Inženýrská geodézie“.

Nedílnou součástí všech ročníků bakalářského a prvního ročníku navazujícího magisterského programu jsou výuky v terénu, kde studenti v rámci dvou- až třítýdenního pobytu zpracovávají úlohy odpovídající probraným tématům. U kombinovaného studijního programu jsou výuky v terénu pouze týdenní.

ročník lokalita
1. G/GK r. s. Nesměř (okres Žďár nad Sázavou)
2. G/GK ATC Olšovec, Jedovnice (okres Blansko)
3. G/GK penzion Niké, Jedovnice (okres Blansko)
1. H Horský hotel Morava, Dolní Morava (okres Ústí nad Orlicí)