Mimořádná opatření ve výuce

Mimořádná opatření ve výuce na Ústavu geodézie

(datum aktualizace: 18. 5. 2020)

 

Výuka v terénu z geodézie (BE002)

Termíny pro absolvování předmětu Výuka v terénu z geodézie (BE002) se zahájením v pondělky 11. 5., 18. 5., 25. 5. a 1. 6. 2020 budou pro zapsané studenty realizovány (pokud nedojde k nepříznivé změně omezujících opatření). Pokud se student nemůže nebo nechce termínu zúčastnit, prosíme o informaci na mail vondrak.j@fce.vutbr.cz.
Studenti, kteří byli přihlášeni k termínům 27. 4. a 4. 5. 2020 a Výuku v terénu z geodézie (BE002) dosud neabsolvovali, se mohou zúčastnit některého z uvedených termínů (11. 5. – 1. 6.). Informaci o tom, kterého termínu se zúčastníte, pošlete prosím na mail vondrak.j@fce.vutbr.cz, jinak nebudete k termínu přiřazeni.
Informace o zahájení Výuky v terénu z geodézie (místo a čas, náplň, ….) budou studentům sděleny v týdnu, který předchází plánovanému zahájení jejich výuky (BE002).
Pro studenty, kteří nebudou mít možnost absolvovat Výuky v terénu z geodézie (BE002) v žádném z výše uvedených termínů, jsou vypsány termíny náhradní se zahájením 15. 6. 2020 a 31. 8. 2020 (viz dodatek č. 1 k pokynu děkana 02/2020). Pokud se chcete některého z náhradních termínů zúčastnit, prosíme o informaci na mail vondrak.j@fce.vutbr.cz .

 

Forma získání zápočtů

kód název zápočet forma udělení zápočtu
AE001 Geodézie a kartografie kl distanční
BE002 Výuka v terénu z geodézie z prezenční
BEA027 Geodézie a kartografie z distanční
CE052 Stavební a průmyslová geodezie z prezenční
CE055 Geografické informační systémy kl distanční
GE03 Geodézie II z distanční
GE04 Teorie chyb a vyrovnávací počet I z distanční
GE06 Výuka v terénu I kl prezenční
GE11 Mapování II z distanční
GE12 Katastr nemovitostí I z distanční
GE13 Geodetické sítě z distanční
GE14 Výuka v terénu II kl prezenční
GE22 Výuka v terénu III kl prezenční
GE26 Základy programování kl distanční
GE28 Teoretická geodézie I z distanční
GE29 Interaktivní grafické systémy z distanční
GE30 Pozemkové úpravy kl distanční
GE51 Databáze I z distanční
GE56 Meteorologie a klimatologie z distanční
HE05 Fotogrammetrie II z distanční
HE06 Geodet. astronomie a kosm. geodézie II z distanční
HE07 Matematická kartografie z distanční
HE08 Měření podzemních prostor z distanční
HE09 Globální navigační systémy z distanční
HE10 Teoretická geodézie II z distanční
HE11 Výuka v terénu IV kl prezenční
HE18 Diplomový seminář z distanční
HE19 Kartografická informatika z distanční
HE20 Stavební a průmyslová geodézie II z distanční
HE22 Katastr nemovitostí III z distanční
HE56 Geomatika z distanční
HE57 Metrologie a standardizace z distanční
HE58 Oceňování nemovitostí z distanční
HE61 Řízení geodetické firmy z distanční
HE63 ArcInfo z distanční

Podoba udělení zápočtu bude upřesněna příslušným vyučujícím. Předměty Výuka v terénu není možné za stávajících podmínek zahájit. O nových termínech budou studenti informování.

 

Forma zkoušení

kód název zkouška forma udělení zkoušky
BEA027 Geodézie a kartografie zk distanční
GE03 Geodézie II zk prezenčně
GE04 Teorie chyb a vyrovnávací počet I zk prezenčně
GE11 Mapování II zk prezenčně
GE12 Katastr nemovitostí I zk distanční
GE13 Geodetické sítě zk distanční
GE28 Teoretická geodézie I zk distanční
HE05 Fotogrammetrie II zk distanční
HE06 Geodet. astronomie a kosm. geodézie II zk distanční
HE07 Matematická kartografie zk prezenčně
HE08 Měření podzemních prostor zk prezenčně
HE10 Teoretická geodézie II zk distanční
HE19 Kartografická informatika zk distanční
HE20 Stavební a průmyslová geodézie II zk prezenčně
HE22 Katastr nemovitostí III zk distanční
HE56 Geomatika zk distanční
HE57 Metrologie a standardizace zk prezenčně
HE65 Právní vztahy k nemovitostem zk prezenčně

O konkrétní podobě zkoušky rozhoduje vyučující a bude o ní studenty včas informovat.