Program

GNSS seminář 2020

 

Program

Kontakty a vložné

Registrace

 

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 23. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací družicových metod. Program semináře je tradičně zaměřen především na:

 • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
 • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
 • vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií
 • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
 • využití v geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
 • zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů.

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol
a některých podniků a organizací.

V rámci semináře bude uspořádána firemní výstava geodetických přístrojů a softwarů.

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

Rámcový program semináře

Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95 Brno, budova D, posluchárna D182

B: 49° 12′ 24“ L: 16° 35′ 33“

8:30 – 9:20 prezence účastníků
9:20 – 12:20 zahájení, 1. a 2. blok referátů
12:20 – 13:15 polední přestávka
13:15 – 14:30 3. blok referátů s krátkou diskusí
14:30 – 15:00 diskuse a závěr semináře

 

UPOZORNĚNÍ pro přednášející:

Prezentace z tohoto semináře budou po jeho skončení poskytnuty účastníkům na webových stránkách semináře.
V případě, že některý z autorů nebude souhlasit se zveřejněním prezentace, nebude tato prezentace umístěna na webových stránkách.

Témata referátů

9:20 – 10:50 hod. 1. blok

 • Weigel, J., Berková, A.:
  Stručná historie výuky zeměměřictví na české technice v Brně
 • Řezníček, J.:
  Aktuální stav CZEPOS a aplikace databáze bodových polí
 • Smolík, K., Droščák, B., Ferianc, M., Steinhubel, M., Roháček, M.:
  Prínos družicových systémov Gallileo a BeiDou pre meranie v reálnom čase
 • Taraba, P.:
  GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2019 a jejich naplnění
 • Pitoňák, M., Šprlák, M., Novák, P., Tenzer, R.:
  Validácia gridov gravitačných gradientov z mise GOCE pomocou metódy spektrálnej kombinácie
 • Firemní prezentace
  GEFOS – Šantora, D.: Test GNSS přijímače s inerciálním sklonoměrem
  Geotronics

10:50 – 11:20 hod. Přestávka
11:20 – 12:20 hod. 2. blok

 • Nosek, J., Kuruc, M., Kalvoda, P., Volařík, T., Hoffmannová, L., Otrusinová, J., Stránská, P.:
  Porovnání přesnosti vybraných služeb PPP v reálném čase
 • Czikhardt, R., Papčo, J., Bakoň, M., Droščák, B.:
  InSAR geodézia, súčasné možnosti a výzvy
 • Šprlák, M., Ghobadi-Far Khorso, Shin-Chan Han:
  Určenie plošnej hmotnosti pomocou GRACE a GRACE-FO
 • Firemní prezentace
  3gon Positioning – Bozděch, P.: SOKKIA FUSION
  GEOPEN

12:20 – 13:15 hod. Polední přestávka
13:15 – 14:30 hod. 3. blok

 • Kaczmarek, A., Kontny, B.:
  The Presence of Geophysical Earth Crust Deformation Signals in the GNSS Coordinates Time Series
 • Gerhátová, Ĺ.:
  Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS
 • Kostelecký, J., Filler, V., Kostelecký, J.:
  Aplikace GNSS – geodynamika západní části Korinského zálivu
 • Ferianc, M., Droščák, B.:
  Geokinematika Slovenska na základě údajov z SKPOS
 • Leitmannová, K., Gálová, L., Michalík, Ĺ.:
  Projekt leteckého laserového skenovania SR a tvorby digitálneho modelu reliéfu

14:30 – 15:00 hod. Diskuze, Závěr