Program

GNSS seminář 2022

Program

Kontakty a vložné

Registrace

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 24. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací družicových metod. Program semináře je tradičně zaměřen především na:

  • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
  • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
  • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
  • vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií
  • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
  • využití v geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
  • zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů.

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol
a některých podniků a organizací.

Vzhledem k mimořádné situaci dané restriktivními opatřeními pro potlačení šíření nemoci COVID-19 bude seminář probíhat on-line formou. Elektronická platforma, na které bude jednání probíhat, bude MS Teams.

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

 

UPOZORNĚNÍ pro přednášející:

Prezentace z tohoto semináře budou po jeho skončení poskytnuty účastníkům na webových stránkách semináře.
V případě, že některý z autorů nebude souhlasit se zveřejněním prezentace, nebude tato prezentace umístěna na webových stránkách.

UPOZORNĚNÍ pro účastníky:

Pro přihlášení přes aplikaci MS Teams je nutné mít zřízený Microsoft účet. Můžete využít jakýkoliv váš stávající Microsoft účet (např. ze zaměstnání). Aplikaci MS Teams je možné nainstalovat na počítač, případně se lze připojit přes webový prohlížeč (bez nutnosti instalace MS Teams na počítač).

Pro sledování příspěvků je nutné mít k dispozici reproduktory nebo sluchátka. V případě, že byste se chtěli zapojit do diskuze, pak je nutný mikrofon. Webkamera není povinná.

Předpokládaný program semináře

8:00-8:30 úvod
   
8:30 Droščák Branislav, Smolík Karol: 15 rokov SKPOS – aktuálny stav, novinky, zaujímavosti
8:50 Bureš Jiří, Kostelecký Jakub, Švábenský Otakar, Weigel Josef: Dvacet let provozu stanice TUBO v EPN
9:10 Řezníček Jan, Šnajdrová Miluše: Rozvoj služeb CZEPOS a databáze bodových polí
9:30 Štěpánek Petr, Filler Vratislav: Příspěvek českého analytického centra DORIS pro tvorbu ITRF2020
9:50 Taraba Pavel: GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2020 – 2021 a jejich naplnění
10:10 Douša Jan, Kala Michael, Václavovic Pavel, Bezděka Petr: Příspěvek k monitorování Galileo Open Service
10:30 Šprlák Michal, Han Shin-Chan, Featherstone Will, Novák Pavel, Pitoňák Martin: Odhad hustoty kůry a globálního gravitačního pole Měsíce z dat družicové mise GRAIL a senzoru LOLA
10:50 Šantora Daniel: Test GNSS přijímače s inerciálním sklonoměrem a fotogrammetrickou kamerou Leica GS18 I
   
11:10-12:30 oběd
   
12:30 vystoupení firem
12:50 Sládek Vít, Dejl Stanislav, Miltner Pavel: Systém pro sledování polohy rýpadel a zakladačů na Severočeských dolech a.s.
13:10 Pitoňák Martin, Eshagh Mehdi, Šprlák Michal, Novák Pavel: Odhad hrúbky litosféry z vertikálnych gradientov meraných družicou GOCE a modelu CRUST 1.0
13:30 Pospíšil Lubomil, Švábenský Otakar: Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu
13:50 Smolík Karol: Vplyv rušenia GNSS signálu na geodetické meranie
14:10 Nosek Jakub, Václavovic Pavel, Zhao Lewen, Douša Jan: Zrychlení řešení celočíselných ambiguit v PPP při použití ionosférických zpoždění
14:30 Gerhátová Ľubomíra: Spracovanie meraní s rôznou mierou neistoty
   
14:50-15:30 diskuze, závěr