Program

GNSS seminář 2020

 

Program

Kontakty a vložné

Registrace

 

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 23. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací družicových metod. Program semináře je tradičně zaměřen především na:

  • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
  • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
  • vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií
  • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
  • využití v geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
  • zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů.

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol
a některých podniků a organizací.

V rámci semináře bude uspořádána firemní výstava geodetických přístrojů a softwarů.

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

Rámcový program semináře

Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95 Brno, budova D, posluchárna D182

B: 49° 12′ 24“ L: 16° 35′ 33“

8:30 – 9:30 prezence účastníků
9:30 – 12:15 zahájení, 1. a 2. blok referátů
12:15 – 13:15 polední přestávka
13:15 – 15:15 3. blok referátů s krátkou diskusí
15:15 – 15:45 diskuse a závěr semináře

 

UPOZORNĚNÍ pro přednášející:

Prezentace z tohoto semináře budou po jeho skončení poskytnuty účastníkům na webových stránkách semináře.
V případě, že některý z autorů nebude souhlasit se zveřejněním prezentace, nebude tato prezentace umístěna na webových stránkách.