Katastrální pracoviště v Holešově

KP v Holešově hledá zájemce na pracovní pozici, jejíž náplní je nové mapování, revize katastru, potvrzování GP. V září 2021 bude vypsáno výběrové řízení, zatím by se jednalo o služební poměr na dobu určitou. Bližší informace podá ředitel KP Holešov Ing. Pavel Chrastina (pavel.chrastina@cuzk.cz, 573 301 311), podrobné informace budou vyvěšeny na webu ČÚZK https://www.cuzk.cz/volnamista.aspx.