Předchozí ročníky

GNSS seminář 2016

19. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 4. února 2016

 

Témata referátů

  • Šimek, J.:
   (prezentace) Současné trendy ve využití GNSS v geodetické vědě a některé interdisciplinární aplikace
  • Leitmannová, K., Mališ, M., Droščák, B.:
   (prezentace) Zámery Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v oblasti geodetických základov na roky 2016 – 2020
  • Taraba, P.:
   (prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2015 a jejich naplnění
  • Kontny, B., Borkowski, A., Bosy, J:
   (prezentace) Modern Technologies in research and education at the Institute of Geodesy and Geoinformatics
  • Droščák, B., Roháček, M., Smolík, K., Steinhübel, M.:
   (prezentace) 10 rokov SKPOS® – novinky, zaujímavosti, štatistiky
  • Prokopová, A.:
   (prezentace) Novinky firmy Leica v oblasti GNSS
  • Švábenský, O.:
   (prezentace) Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy
  • Nágl, J., Řezníček, J., Kostelecký, J:
   (prezentace) Tvorba nových převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci
  • Smolík, K., Droščák, B.:
   (prezentace) Nástroj na monitorovanie kvality sieťového riešenia polohových služieb krajín iniciatívy EUPOS®
  • Kostelecký, J., Kostelecký, J., Václavovic, P.:
   (prezentace) Testování multipath při různých observačních podmínkách
  • Špánik, P.,Gerhátová, Ĺ.:
   (prezentace) Detekcia efektu multipath v meraniach GNSS
  • Lízal, V.:
   (prezentace) SOKKIA GCX2- nejmenší přijímač na trhu
  • Bureš, J.:
   (prezentace) Využití GNSS-RTK a permanentních sítí GNSS pro železniční bodové pole
  • Jadviščok, P.:
   (prezentace) Možnosti kombinovaného sledování poklesů technologií GNSS a přesnou nivelací v poddolovaných územích
  • Hartl, M., Poliščuk, R., Omasta, M., Vašíček, M.:
   (prezentace) Využití GNSS pro inteligentní mazání okolků kolejových vozidel
  • Rucký, A.:
   (prezentace) Navigace na kanálu La Manche
  • Makovec, R., Hánek, P., Šafář, V.:
   (prezentace) Nové technologie v rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním
  • Janus, P.:
   (prezentace) Praktické přínosy využití více konstelací GNSS v družicové navigaci
  • Malec, M.:
   (prezentace) Využití technologie bezpilotních prostředků pro činnosti pozemkových úřadů
  • Němcová, N.:
   (prezentace) GNSS korekce Trimble

 

GNSS seminář 2015

18. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU se konal ve čtvrtek dne 5. února 2015

 

Témata referátů

  • Lederer, M., Nesvadba, O., Řezníček, J., Souček, P.:
   (prezentaceRozvoj Databáze bodových polí a poskytovaných dat
  • Roháček, M., Droščák, B., Steinhübel, M., Smolík, K.:
   (prezentaceNovinky z SKPOS® – modernizácia staníc, aktualizácia SW a HW, podpora projektov
  • Taraba, P.:
   (prezentaceGNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2014 a jejich naplnění
  • Šimek, J.:
   (prezentaceSoučasné mezinárodní iniciativy v oblasti geodetického určování polohy
  • Václavovic, P., Douša, J.:
   (prezentaceVývoj pokročilých metod pro monitorování kvality GNSS dat
  • Pospíšil, L., Švábenský, O., Weigel, J.:
   (prezentaceStudy of risk zones at the Bohemian Massif and Western Carpathians territory
  • Trojanowicz, M., Jamroz, O., Osada, E.:
   (prezentaceComparison of the accuracy of two high resolution global geopotential models: EGM08 and EIGEN-6C4. Case study at the area of Poland
  • Smolík, K., Droščák, B.:
   (prezentaceNástroje na správu a analýzu údajov GNSS vyvinuté na GKÚ Bratislava
  • Eliaš, M., Douša, J.:
   (prezentaceTropospheric modelling for GPS positioning based on Numerical Weather Models
  • Klobušiak, M., Kožár, J.:
   (prezentaceNový koncept zvyšovania právnej istoty katastra nehnuteľností s využitím GNSS (SKPOS) a terestrických meraní
  • Gerhátová, Ĺ., Hefty, J., Papčo, J., Mináriková, M.:
   (prezentaceMonitorovanie stability piliera permanentnej stanice MOP2
  • Šantora, D.:
   (prezentaceLeica GNSS Unlimited a služba SmartLink
  • Ježko, J.:
   (prezentaceTestovanie prijímačov GNSS podľa STN ISO 17 123-8 – postup a výsledky
  • Kouřím, B., Lechner, J.:
   (prezentacePosouzení přesnosti metody mobilního laserového skenování a příklady jejího použití v praxi
  • Žalud, L., Jílek, T., Kocmanová, P., Helebrant, J., Gryc, L., Češpírová, I.:
   (prezentaceField gamma radiation measurement using Orpheus robotic system equipped with RTK GNSS
  • Jadviščok, P.:
   (prezentaceVliv velmi vysokého napětí na přesnost technologie GNSS