Mezinárodní Masarykova konference

V termínu 16. – 18. 12. 2019 se uskuteční jubilejní 10. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro Ph.D. studenty 2019 a 22. ročník soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019. Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách www.masarykovakonference.cz. Konference bude rovněž probíhat elektronicky v reálném čase na stránkách http://mmk.sciemcee.com. Termín přihlášek pro případné zájemce je do 9. 12. 2019.

Odborný seminář k jubilejním 80. narozeninám doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc.

Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskuteční odborný seminář na téma VLIV VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA VÝSLEDKY GEODETICKÝCH MĚŘENÍ PŘI POUŽITÍ SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ.

Seminář je součástí doprovodného odborného programu ke 120. výročí založení Vysokého učení technického v Brně a současně je uspořádán k významnému životnímu jubileu 80. narozenin doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc., dlouholetého vedoucího Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně.Více informací naleznete na stránkách semináře: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A118/

ISPRS 2016

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra v Praze. Organizátoři se rozhodli uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS, aby umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky. Novou části odborného programu jsou:
– National Mapping and Cadastre Agency Forum
– Space Agency Forum
Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT.
Vložné:
– na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč)
– na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč).
 
Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.
Bližší informace Vám podá Ing. Kuruc (kuruc.m@fce.vutbr.cz).