Studentská vědecká a odborná činnost 2022

Ústav geodézie vyhlašuje fakultní kolo odborné a vědecké soutěže SVOČ 2022 v sekci Geodézie a kartografie. Termín pro přihlášení je 23. 3. 2022 a vlastní prezentace studentů před odbornou komisí proběhne ve čtvrtek 21. 4. 2022. Více informací naleznete v PDF oznámení níže.

Garant sekce Geodézie a kartografie SVOČ 2022
Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.

Geosystems s.r.o.

Firma Geosystems s.r.o. darovala Ústavu geodézie sponzorský dar na vzdělávací účely. Za tento dar velmi děkujeme a vážíme si ho! Hned první příležitostí jak rozumně využít část získaných prostředků je zaplacení nákladů spojených s exkurzí studentů navazujícího studia Geodézie a kartografie na geodetickou observatoř Pecný a přilehlou Ondřejovskou hvězdárnu. Exkurze je plánována na 30. března.